منو
 صفحه های تصادفی
جنگ و قربانی نزد مایا
ماهی دندان نیش
پوشاک حضرت علی علیه السلام
فجایع پارک اتابک
پروژه های روباتیک
بردار پوئین تینگ
جناده بن حارث سلمانی
آزمایش اشعه مثبت ( کانالی )
مکانیک آماری
حسن بن سهل
 کاربر Online
803 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  سه شنبه 27 آذر 1386 [18:50 ]
  تعداد زیر مجموعه ها
 

razz دوستان سلام
تعداد زیر مجموعه های شش عضوی یک مجموعه ی نه عضوی چند برابر تعداد زیر مجموعه های سه عضوی آن مجموعه می باشد؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 18 دی 1386 [18:04 ]
  مجموعه
 

با هم مساوی می باشد زیرا: 9{TEX()} {فرمول} {TEX9*8*7*6*5*4*3*2*1/6*5*4*3*2*1*3*2*1=x)9*8*7*6*5*4*3*2*1(/3*2*1*6*5*4*3*2*1 که از این رابطه ایکس =یک می شود یعنی با هم برابرند

  امتیاز: 0.00