منو
 کاربر Online
598 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 03 آذر 1386 [04:02 ]
  طیف ستارگان - طیف خورشید - (قسمت پنجم)
 

اولین ستاره ای که به طور طیفی مورد بررسی قرار گرفت خورشید بود . منجم انگلیسی ویلیام ولاتسن با استفاده از یک منشور مشاهده کرد که خورشید یک طیف پیوسته است که دارای خطوط تاریکی می باشد . دانشمند آلمانی جوزف فرانهوفر با تکرار آزمایشات ولاتسن 784 خط تاریک که امروزه به نام خطوط فرانهوفر نامیده می شوند ، مشاهده کرد . فرانهوفر دریافت که بعضی از این خطوط تاریک دارای همان طول موجی هستند که خطوط گسیلی روشن طیف انواع مختلف عناصر ، در آزمایشگاه دارند . به عنوان مثال در نظر بگیرید که آهن را داغ کرده ایم تا به صورت گازی شکل دراید ، این عنصر دارای خطوط روشن گسیلی می باشد که با خطوط تاریکی در طیف خورشید همخوان می باشد . اخترفیزیکدانان امروزه هزاران خط تاریک جذبی در طیف خورشید می بینند . با استفاده از قوانین کیرشف حضور 67 عنصر مختلف در خورشید آشکار شده است . به یک مورد جالب توجه کنید ، عنصر هلیم ابتدا در خورشید مشاهده شد . خطی ناشناخته در طیف خورشید بود که به خط طیفی هیچ عنصری که در آزمایشگاه وجود داشت مطابقت نمی کرد و نام هلیم را به این علت گرفت که از واژه ی هلیوس ( Helios ) که واژه ای یونانی و به معنی خورشید بود گرفته شده است. چهل سال بعد این عنصر در زمین یافت شد .

  امتیاز: 0.00