منو
 کاربر Online
796 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 30 آبان 1386 [04:19 ]
  طیف ستارگان - طیف گسیلی - (قسمت سوم)
 

اگر گازی داشته باشیم که دارای یک نوع اتم باشد تمام الکترونهای گاز در دمای پایین در حالت پایه می باشند . وقتی گاز گرم می شود اتمهای آن انرژی جنبشی می گیرند و با اتمهای کناری برخورد می کنند و این باعث می شود الکترونها به ترازهای بالایی ودر نتیجه به حالت برانگیخته روند ، وقتی الکترونها به حالت پایه برمی گردند انرژی و طول موجهای مختلفی ایجاد می کنند گسیل این خطوط باعث می شود که این گاز ، با نوری که از طول موجهایی که با انتقال انرژی الکترونی همخوانی دارد ، بدرخشد .
برای دماهای متعادلتر ممکن است الکترونها فقط به اولین حالت برانگیخته رسند و نور گسیل شده در طیف سنج به صورت خط گسیلی روشن جدا از هم که همخوان با اختلاف انرژی بین حالت پایه و اولین حالت برانگیخته می باشد دیده می شود . وقتی که دما افزایش می یابد تعداد بیشتری از خطوط گسیلی شروع به آشکار شدن می کند تا اینکه در دماهای بسیار بالا بسیاری از خطوط قابل رویت هستند که متناسب با اختلاف انرژی های الکترونی هستند . در این حالت طیف گسیلی یا طیف خطی تشکیل می شود که مرتبط با ترکیب شیمیایی گاز است .

  امتیاز: 0.00