منو
 کاربر Online
1135 کاربر online
 : کامپیوتر
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 22 آبان 1386 [07:40 ]
  SMS
 

D
.
.
.
.
Do
.
.
.
.
Doo
.
.
.
.
Doos
.
.
Doose
.
.
Dooset
.
.
.
.
.
Doosett
.
.
Doosetta pas gardani ke bukhuri adam mishi

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 22 آبان 1386 [07:49 ]
  Virus SMS
 

KHATAR!

age in SMS ro bekhuni

Virus` varede maghzet mishavd`


Load


10%...


50%....


90%....
ERROR!


!!! maghz peida nashud

  امتیاز: 0.00