منو
 صفحه های تصادفی
نوسانگر هماهنگ ساده
قاسم بن اسحاق
وولّیت
بایسنقر آق قویونلو
روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هر گروه
وجه تسمیه شش نام پیامبر
آیفون
دیوفانتوس
ازدواج و اعمال آن در روستا
Terbium
 کاربر Online
830 کاربر online
 : ریاضی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  دوشنبه 14 آبان 1386 [01:51 ]
  معمای حساب استدلالی
 

razz با سلام
در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آ وردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ بمیدان آورده که بفروشد.
هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پاش خورد بسبد تخم مرغ. نتیحتا بیشتر تخم مرغ ها شکستند.
اسب سوار خیلی نا راحت شد واز روستایی پوزش خوا ست و حاضر شد پول همه آنهارا بپردازد.
اسب سوار از روستایی سوال کرد`: `مادر جون چند تا تخم مرغ داشتی؟`
خانم در حواب گفت:
`تعدادشونو نمیدو نم اما وقتی آنهارا دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی میموند
وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی پنحتا پنحتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی میموند, اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمیموند.
اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغای زن را داد.
سوال:
کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشه باشد چندتا بود؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 15 آبان 1386 [04:10 ]
  جواب
 

با سلام.
جواب301 است.
خدانگهدار......... .
محسن کاویان

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه ریاضی 3 ستاره ها ارسال ها: 953   در :  چهارشنبه 16 آبان 1386 [02:38 ]
  منطق
 

rolleyes دوست عزیز سلام
از پاسختون ممنونم. منطقش اینه!!!
منطقش اینه که باید کوچکترین عددی رو پیدا کنیم که باقیمانده‌اش وقتی تقسیم به اعداد ۲ تا ۶ می‌شود باید یک باشه و این عدد مضربی از هفت باشه
از روش دیگر اگر بخواهیم بررسی کنیم می بینیم که a-1بر ۲و۳و۴و۵و۶ بخشپذیر است و از طرف دیگر aبر ۷ بخشپذیر می باشد.ک.م.م اعداد ۲و۳و۴و۵و۶ عدد ۶۰ می باشد اما ۶۰ نمی تواند a-1 باشد زیرا ۶۱ بر۷ بخشپذیر نیست.60×2را بجای a-1 در نظر می گیریم مطلوب نیست ۳×۶۰ را در نظر می گیریم بازهم نمی شود.۴×۶۰ نیز همینطور زیرا ۲۴۱ بر۷ بخشپذیر نیست.اما ۶۰×۵ درست است زیرا عدد ۳۰۱ بر ۷ بخشپذیر است.بنابراین کوچکترین عدد با شرایط مساله ۳۰۱ می باشد که صابر با برنامه اش به آن رسید.

  امتیاز: 0.00