منو
 کاربر Online
1223 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 10 آبان 1386 [04:44 ]
  چرا سطح پشت ماه هیچگاه از روی زمین دیده نمی شود؟
 

چرا با اینکه ماه ، هم به دور خود می چرخد و هم به دور زمین ، اما ما هیچگاه نمی توانیم سطح پشت ماه را از روی زمین ببینیم.
نوابی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 11 آبان 1386 [03:31 ]
  پاسخ به:چرا سطح پشت ماه هیچگاه از روی زمین دیده نمی شود؟
 

سلام ناشناس.
اما بعد.........به علت برابر بودن سرعت حرکت انتقالی و سرعت حرکت وضعی ماه،ما هیچ گاه سوی
دیگر ماه را نمی ببنیم.

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست  
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 11 آبان 1386 [04:11 ]
  ماه
 

سلام ناشناس
لطفا در مورد سرعت حرکت انتقالی و سرعت حرکت وضعی ماه بیشتر توضیح بده.
رضایی از تهران

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 12 آبان 1386 [05:26 ]
  ماه
 

منظوره من از سرعت حرکت،مدت زمان چرخش ماه بدور خود(حرکت وضعی) و مدت زمان چرخش ماه بدور
سیاره ی زمین(حرکت انتقالی)بود،که ایندو با یکدیگر مساویند و مدت این زمانها تقریبا 27.5 روز است.

  امتیاز: 0.00