منو
 صفحه های تصادفی
تاج الدین والاسلام احمد بن عبدالعزیز
Path diagram rules
پیش از شروع ،مقدمات کار را فراهم کنید
توبه غیر مفید
لامپ الکترونی
بازیگری
عدد هفت در فرهنگ ملل مختلف
وجه مشترک میان شیعه و تصوف
رشته های دانشگاهی علوم انسانی
آل هاشم
 کاربر Online
823 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 09 آبان 1386 [16:05 ]
  چرا طول شبانه روز 24 ساعت است؟
 

با سلام
چرا طول شبانه روز 24 ساعت است؟ (دلیل ریاضی آن را توضیح دهید.)/b

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 11 آبان 1386 [08:00 ]
  چرا طول شبانه روز 24 ساعت است؟
 

طول شبانه روز که 24 ساعت می باشد ، قراردادی است که توسط منجمین بنا نهاده شده است.آنها طول جغرافیایی در استوا را به 24 منطقه تقسیم نموده و هر منطقه را یک ساعت زمانی ، اعلام کرده اند.(شروع از رصد خانه گرینویچ واقع در انگلستان میباشد).و 24 نصف النهار را از قطب شمال به قطب جنوب ترسیم کرده اند.
بنا بر این در یک دور چرخش زمین ، 24 منطقه زمانی از زیر تابش مستقیم خورشید عبور میکند ویا به عبارتی از یک ظهر تا ظهر بعدی 24 ساعت طول می کشد.

  امتیاز: 0.00