منو
 کاربر Online
1634 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 04 مهر 1386 [12:39 ]
  کهکشانهای مار پیچی
 

این کهکشانها اغلب اجرامی بزرگ هستندکه دارای دو بازو و یا بیشتر می باشند . تعداد این نوع کهکشانها نسبت به کهکشانهای بیضوی بسیار کمتر است. به طوری که در محدوده دو میلیون پارسکی ما تنها 10 کهکشان مارپیچی وجود دارد . این کهکشانها معمولاً بسیار پهن هستند وتنها در مرکز آنها برآمدگی وجود دارد . این برآمدگی نتیجه چرخش نسبتاً سریع این سیستم است . این چرخش درمناطق بیرونی سریعترو در مناطق مرکزی آهسته ترمیباشد.این کهکشانها از دو قسمت بیضی وار , یک قسمت مسطح تشکیل شده است . قسمت بیضی وارساختاری شبیه ساختارکهکشانهای بیضوی دارد. قسمت مسطح بیرونی از سطحی صاف تشکیل شده است . درخشندگی قسمت بیضوی شبیه کهکشانهای بیضوی دارای ستارگان پر است وگاز و غباری برای تشکیل ستارگان جدید ندارد. بازوان کهکشانهای مارپیچی مکانی برای شکل گیری ستارگان است . این ستارگان بیش از یک میلیون سال عمر ندارند و نسبت به خود کهکشان که حدوداً 10 میلیارد سال عمر دارند جوان هستند .کهکشانهای مارپیچی میله ای یکی دیگر از انواع کهکشانها است. این نوع کهکشانها بسیار کمیاب هستند وساختار آنها میله ای و نسبتاً تاریک است . هسته این کهکشانها در مرکز میله است و بازوان این کهکشانها از سر میله ها سر چشمه می گیرند .


تصویر

  امتیاز: 0.00