منو
 کاربر Online
1904 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 26 شهریور 1386 [08:45 ]
  کهکشانها
 

کهکشانها
جهان از کهکشانهایی تشکیل شده است که شامل ستارگان و گرد وغبار هستند . کوچکترین کهکشانها قطری حدود 300 پارسک دارند و به نام کهکشان کوتوله معروفند و قطر بزرگترین آنها ممکن است بیش از 30 هزار پارسک باشد کهکشانها شکل و انواع مختلفی دارند. مانند کهکشانهای مارپبچی ،بیضوی ، منفجر شونده، مارپیچی میله ای ، کهکشانهای بی نظم و خوشه کهکشانها. ساختار بیشتر کهکشانها منظم و یکنواخت هستند.
رده بندی کهکشانها :
رده بندی کهکشانها را اولین بار هابل انجام داد . این رده بندی بر اساس نمای ظاهری کهکشانهاست .این اشکال اگر چه تکامل آنها را نشان نمی دهد اما به شناخت تکامل کهکشانها کمک زیاد میکنند .
رده بندی کهکشانها عبارتند از:
کهکشانهای بیضوی
کهکشانهای مار پیچی
کهکشانهای بی نظم

دانش آموز از تهران

  امتیاز: 0.00