منو
 صفحه های تصادفی
نشانه های ظهور فساد
بوهریوم
منشا تشکیل نفت
امام علی
وشمگیر بن زیار
فرهنگ در عهد ایلخانان
رمزیئیت
ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان
رومانتیسم romantisme
فهرست اصطلاحات منطقی
 کاربر Online
644 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  پنج شنبه 01 شهریور 1386 [09:18 ]
  قدرهای ستاره ای ( بخش اول )
 

قدرهای ستاره ای ( بخش اول )

قدرهای ستاره ای : stellar magnitudes
هنگامی که شبها به ستارگان نگاه می کنیم آشکار است که برخی از آنها روشنتر از برخی دیگر به نظر می آیند . با این حا ل این نکته می تواند فریبنده باشد چون روشنایی ستارگان بسته به فاصله ای که از آنها داریم ، متفاوت است . برای مثال یک لامپ 100 واتی که به فاصله 10 متر از ما قرار دارد دارای همان میزان روشنایی است که یک لامپ 60 واتی در فاصله 5/7 متری قرار داشته باشد . پس هر دوی این لامپها روشنایی ظاهری (Apparent Brightness )یکسانی دارند .
نوری که از یک منبع نقطه ای خارج می شود چون بر روی یک کره منتشر می شود رابطه عکس مجذور فاصله را رعایت می کند یا به عبارتی با عکس مجذور فاصله ، نسبت دارد یعنی هرچه از مرکز منبع نوری دور شویم روشنایی با توان 2 کم می شود . برای مثال اگر از یک منبع ، ده متر دور شویم روشنایی به اندازه 01/0 کاهش می یابد . اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در هر صورت یک لامپ 100 واتی درخشنده تر از یک لامپ 60 واتی است .

درخشندگی (Luminosity)
درخشندگی بدان معنی است که ان‍رژی که یک لامپ 100 واتی تابش می کند بیشتر از انرژی یک لامپ 60 واتی است . درخشندگی که آنرا با حرف L نشان می دهیم یعنی مقدار انرژی که بر حسب ژول می باشد و در ثانیه تابش می شود .
درست مانند لامپ ، نور ستارگان نیز از قانون عکس مجذور فاصله پیروی می کند .
اخترشناسان بیشتر در مورد روشنایی ستارگان بحث می کنند و آنرا با مقیاس قدر می سنجند .


ادامه دارد ...

  امتیاز: 0.00