منو
 کاربر Online
1319 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 29 مرداد 1386 [05:30 ]
  مقارنه ماه و قلب العقرب
 

سه شنبه شب 30 مرداد ماه ، قمر زمین ماه در مقارنه با پرنورترین ستاره صورت فلکی عقرب یا قلب العقرب قرار می گیرد . سیاره پرنور مشتری نیز شاهد این پدیده زیباست . اوج این مقارنه در ساعت 21:30است و شما باید آنرا در افق جنوبی جستجو کنید . مقارنه ، نزدیکی ظاهری دو جسم در آسمان است .

  امتیاز: 0.00