منو
 کاربر Online
1974 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 13 مرداد 1386 [05:31 ]
  چهار خورشید
 

تصور یک منظره با چهار خورشید

اینجا در منظومه شمسی ما تنها یک ستاره داریم و آن خورشید است . با چرخه زیبا و قابل پیش بینی روزانه و سالیانه ، شب و روز ، فصل ها و ... . ستاره شناسان به تازگی منظومه سیاره ای فرا خورشیدی شامل چهار ستاره کشف کرده اند . این کشف با استفاده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا ، یک صفحه غبار آلود را که یک جفت ستاره را احاطه کرده اند در منظومه چهارتایی 98800 آشکار کرده است . دو جفت ستاره دوتایی وجود دارد.یعنی ستاره ها در کل چهارتاHD
هستند . این جفت ستاره ها به فاصله 50 واحد نجومی از هم قرار گرفته اند ، تقریبا فاصله بین خورشید و پلوتو .
ستاره شناسان اطراف یکی از این جفتهای دوتایی دو کمربند مواد کشف کرده اند . اولین کمربند تقریبا در فاصله 1.5 تا 2 واحد نجومی قرار گرفته ( دو برابر فاصله زمین تا خورشید ) و به نظر می رسد از ذرات ریز غبار تشکیل شده است . کمربند دوم در فاصله دورتر ، تقریبا در 5.9 واحد نجومی است و احتمالا از سیارکها و دنباله دارها شکل گرفته . هنگامی که ستاره شناسان شکاف در صفحات مواد را مشاهده نمودند در ابتدا پنداشتند که سیارات باعث ایجاد آن شده اند .یعنی سیاره ای در این منطقه مواد را به سمت خود کشیده است و این شکاف راتشکیل داده در این شرایط آنها نمی توانند اثرهای متقابل بین 4 ستاره را منتفی بدانند . برخوردها بوسیله اجسام در کمربند سیارکها باید باعث حرکت روبه داخل اجسام به طرف صفحه درونی شده باشد با این وجود مواد به طور یکدست آنگونه که انتظار می رود صفحه درونی را پر نمی کنند .
در آینده برخی از روزها ساکنان فرضی این جهان ممکن است هنگامی که به بیرون از پنجره نگاه می کنند دو خورشید درخشان و دو نور کم سو را با هم در آسمان ببینند و در برخی مواقع همه خورشیدها با هم در افق پایین می روند .

منبع خبر : پخش اخبار اسپیتزر

تصویر

  امتیاز: 0.00