منو
 کاربر Online
876 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 30 تیر 1386 [06:33 ]
  تاریخچه معدن کاری واستحصال زر
 

به سوال شما در چند بخش پاسخ می دهیم .
ابتدا به تاریخچه آن می پردازیم

شواهد وآثار فراوان نشان میدهد که تاریخ معدن کاری و استحصال زر در ایران وبسیاری ازکشورهای جهان رابه بیش از 60 قرن پیش
می رساند.این آثار وشواهد دو گروه فیزیکی وفرهنگی-تاریخی راتشکیل میدهند.آثارفیزیکی عبارتند از:کارگاه ها ودخمه های معدنی و
باستانی وکوره هاو سرباره هاومکان های مسکونی نزدیک معادن وهم چنین ابزار و ادوات معدنکاری و ذوب زر.
افزون بر این هامسکوکات و زینت آلات و وسایل زرین حاصل ازحفاری های باستانی موجود در موزه هاو امثال آن ها نیز نشان دهنده ی
تاریخ طولانی زرگری است.
آثار و شواهدفرهنگی-تاریخی عبارتند از: اطلاعاتی که درسفرنامه هاومتون تاریخی و متون ادبی و افسانه های مردمی وجود دارد و
وجه تسمیه ی روستاها و مکان های جغرافیایی و امثال

  امتیاز: 0.00