منو
 صفحه های تصادفی
شگفتیهای شیمی
علم غذا
مشاهدات گالیله
مراتب ایمان
علاء الدوله امیر علی بن فرامرز
پیزانیت
آزمایش جوشکاری مخازن تحت فشار
واحدهای زمین شناختی و ساختمانی ایران
نظریه ابرریسمان
هجوم سپاه عمر سعد به امام حسین علیه السلام
 کاربر Online
221 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 27 تیر 1386 [17:34 ]
  سقوط آزاد
 

سلام
ممنون میشم اگر سوالم را جواب بدهید.
این که گفته میشه در هنگام سقوط آزاد احساس بی وزنی می کنیم منظور چیست؟
امین حیدری -پیش دانشگاهی از تهران

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 31 تیر 1386 [17:15 ]
  دلیل احساس بی وزنی در حین سقوط آزاد
 

text
textدلیل احساس بی وزنی در حین سقوط آزاد

در کتاب های درسی فیزیک احساس بی وزنی را - در حین سقوط آزاد - با استفاده از عدم اعمال نیروی تکیه گاه بر شخص توجیه می کنند ؛ به طوری که گفته می شود در فاصله ای که شخص با زمین یا تکیه گاه دیگری تماس ندارد و تنها نیروی وزن بر او وارد می شود ، شخص احساس بی وزنی می کند.در اینجا ازیک مدل بسیار ساده برای تبیین و توضیح این موضوع استفاده خواهیم کرد. به این منظور ، مجموعه ای یک بعدی شامل N قالب که توسط فنرهایی مشابه و بدون جرم به هم وصل شده اند مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.جرم هر قالب برابر m است و مجموعه روی سطحی بدون اصطکاک و در حال سکون قرار دارد.

تصویر


برای آنکه مجموعه شتابی برابر a و به طرف راست بگیرد دو راه وجود دارد. روش اول برای انجام موفقیت آمیز این کار اعمال نیروی افقی f است که به هر قالب مطابق شکل زیر در جهت راست وارد شده است.

تصویر


روش دوم برای شتاب گرفتن مجموعه اعمال نیروی F=Nf به سمت چپ و یا راست مجموعه مطابق شکل زیر است.

تصویر


هر چند شتاب هر قالب و در نتیجه مجموعه ی قالب ها در هر دو روش برابر a است ولی یک تفاوت اصلی بین این دو روش وجود دارد. در روش اول هیچ یک از قالب های مجاور به یکدیگر نیرویی وارد نمی کنند در حالی که در روش دوم هر قالب به قالب های مجاور خود نیرو وارد می کند و در نتیجه فنر هایی که قالب ها را به یکدیگر وصل کرده اند با توجه به چگونگی اعمال نیروی F به مجموعه ی قالب ها در حالت الف یا ب شکل بالا به ترتیب فشرده و یا کشیده می شوند.

با توجه به آنچه بیان شد می توان نتیجه گرفت که اجزای سازنده ی بدن در حین سقوط آزاد مطابق آنچه در خصوص شکل دوم بیان شد به یکدیگر نیرویی وارد نمی کنند و همین موضوع سبب می شود که شخص در حین سقوط آزاد احساس بی وزنی کند.
اکنون شما با توجه به این مدل وضعیت یک شخص را در آسانسوری که حرکت های مختلفی دارد به طور جداگانه برای هر حرکت بررسی کنید .

  امتیاز: 0.00