منو
 صفحه های تصادفی
فرهنگ اصطلاحات و واژگاه سینمایی( ب ، پ)
اصلاحات اداری امیرکبیر
هوش مصنوعی I
ولادت پیامبر اکرم از زبان حضرت آمنه
درخت بادام
جانشینان کریم خان زند
حق آقا بر بنده
آموزش الکترونیکی
عدم وجود جهش و مهاجرت
اسپینل
 کاربر Online
751 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 27 تیر 1386 [09:54 ]
  تعیین گروه خونی
 

آیا ممکن است فرزندی گروه خونی B منفی باشد در صورتی که پدر A مثبت و مادر O منفی است.
در صورت امکان به چه صورت.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  یکشنبه 31 تیر 1386 [10:33 ]
  دبیر انجمن پزشکی
 

پدری که گروه خونی A است، از نظر ژنتیکی AA یا AO می‌تواند باشد و مادری با گروه خونیO ، از نظر ژنتیکی OO است. از چنین پدر و مادری گروه خونی B به و جود نمی‌آید.

  امتیاز: 0.00