منو
 کاربر Online
1847 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 27 تیر 1386 [08:54 ]
  تعیین گروه خونی
 

آیا ممکن است فرزندی گروه خونی B منفی باشد در صورتی که پدر A مثبت و مادر O منفی است.
در صورت امکان به چه صورت.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه پزشکی 3 ستاره ها ارسال ها: 1819   در :  یکشنبه 31 تیر 1386 [09:33 ]
  دبیر انجمن پزشکی
 

پدری که گروه خونی A است، از نظر ژنتیکی AA یا AO می‌تواند باشد و مادری با گروه خونیO ، از نظر ژنتیکی OO است. از چنین پدر و مادری گروه خونی B به و جود نمی‌آید.

  امتیاز: 0.00