منو
 کاربر Online
955 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 20 تیر 1386 [18:59 ]
  تبخیر سطحی در فضای ازاد (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

مسعود اسماعیلی
با سلام خدمت بازدید کنندگان محترم اینجانب برای تکمیل تحقیقات خود به اطلاعاتی درباره تبخیر سطحی نیازمندم. عوامل موثر بر سرعت تبخیر سطحی درفضای ازاد چیست

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 20 تیر 1386 [19:17 ]
  تبخیر سطحی و عومل موثر بر آن
 

به طور کلی مولکول های موجود در سطح یک مایع و یا مولکول هایی که از درون مایع به سطح آن می رسند ممکن است از مایع خارج شوند و یا دوباره به درون آن بازگردند. در عمل تنها مولکول هایی می توانند از سطح مایع بگریزند که سریعند و انرژی کافی برای فرار از ربایش مولکول های مایع را دارند. این فرایند تبخیر سطحی مایع نامیده می شود.
با دادن انرژی گرمایی به مایع فرایند تبخیر سریع تر انجام می شود. زیرا انرژی داده شده سب می شود مولکول های بیش تری انرژی جنبشی کافی برای گریز از سطح مایع به دست آورند و تبخیر با آهنگ تندتری انجام شود. آزمایش نشان می دهد آهنگ تبخیر سطحی با عامل های زیر افزایش می یابد:
1- افزایش دمای مایع
2- افزایش سطح مایع
3- وزش نسیم یا باد روی سطح مایع

واما یک پرسش جالب برای شما : تبخیر سطحی و جوشیدن هر دو فرایندهایی هستند که مایع را به بخار تبدیل می کنند. به نظر شما چه تفاوتی بین این دو فرایند که به یک سرانجام می رسند ، وجود دارد؟

  امتیاز: 0.00