منو
 کاربر Online
530 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 17 تیر 1386 [19:50 ]
  تفاوت الکترومتر با الکتروسکوپ در چیست؟
 

الکترو متر ابزاری الکتریکی برای اندازه گیری بار الکتریکی و یا اختلاف پتانسیل الکتریکی است که در انواع مختلفی ساخته می شوند. انواع جدید آنها مبتنی بر لوله ی خلا و یا فناوری حالت جامد است که برای اندازه گیری بار و ولتاژ حتی در شرایطی که جریان ناچیز باشد به کار می رود. هر چند ساز و کار الکتروسکوپ ( برقنما) نیز مانند الکترومتر است ولی الکتروسکوپ برای اندازه گیری نسبی کمیت هایی همچون بار و ولتاژ به کار می رود. به بیان دیگر توسط الکتروسکوپ می توانیم اندازه و یا حتی نوع بار دو جسم را با هم مقایسه کنیم در حالی که با الکترومتر می توانیم اندازه بار خالص یک جسم را بسنجیم.

نویسنده: دبیر گروه فیزیک

  امتیاز: 0.00