منو
 صفحه های تصادفی
لشکرکشی محمود به هند- نبرد بهاطیه
تماس روزانه با آلاینده‌های سمی
ابوبکر صاعدی علی
آشنایی با مکانیک
امام علی علیه السلام؛ اولین مؤمن به خدا
هشت پایان
تاثیر پذیری مارکس از هگل و فوئرباخ در تفسیر دین
گ.رفتاری و شخصی
آزمودن اصل جدا شدن
دیاگرام اوربیتال مولکولی و مرتبه پیوند
 کاربر Online
1310 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 17 خرداد 1386 [09:42 ]
  انبساط جهان
 

فیزیک دانان می‌گویند جهان با چنان سرعتی در حال گسترش است که روزی فرامی‌رسد که کیهان در پشت تلسکوپ اخترشناسان بسیار کوچکتر از آن چیزی که امروزه دیده می‌شود مشاهده خواهد شد.

به گزارش پایگاه اینترنتی اسپیس نیوز، طی چند صد میلیارد سال یا احتمالا چند تریلیون سال آینده، خوشه‌های کهکشانی بجز خوشه کهکشانی که ما جزو آن هستیم به حدی از هم فاصله می‌گیرند که برای همیشه از دیدگان محو خواهند شد. در نتیجه، هر کیهان‌شناسی که در آینده‌ای دوردست بخواهد تاریخ کیهان را بررسی کند هیچ سرنخی از `انفجار بزرگ` یا وجود خوشه‌های پهناور کهکشانی که ما امروزه می‌توانیم ببینیم، نخواهد یافت.

همچنین پرتوهای زمینه الکترومغناطیسی که نشانه دقیق و قطعی انفجار بزرگ است دیگر در دسترس نخواهد بود. پروفسور `لورنس کراوس` از دانشگاه `کیس وسترن ریزرو` گفت، سرعت گسترش کیهان سریعتر از سرعت حرکت نور خواهد بود به همین خاطر نور کهکشانها هیچگاه به زمین نخواهد رسید. وی افزود، فضای میان کهکشان‌ها سریعتر از سرعت حرکت نور گسترش می‌یابد.

  امتیاز: 0.00