منو
 صفحه های تصادفی
امام حسین در قرآن - شمس : 3-1
محلول اشباع و فوق اشباع
کاوشگرهای وایکینگ
نی چگونه کار می کند؟
ندای شیطانی در مقابل ندای آسمانی
صفحه اصلی آزمایشی2
نتایج لشگر کشی محمدشاه به هرات
روش نگارش آزتک
جنگ ایران و عثمانی بر سر حکمرانی سلیمانیه
آثار پیروی از علی علیه السلام
 کاربر Online
785 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  یکشنبه 13 خرداد 1386 [11:33 ]
  عناصر هواشناسی
 

واژه تغییر هوا به معنی تغییرات کوتاه مدت جوی است ، اما اصولا تغییر به چه معنی است و چه چیزی تغییر می کند ؟ با دیدبانی از برخی خصوصیات مشخص اتمسفر که مرتب در حال تغییر می باشند و مشخص کردن انها در هر لحظه یا زمان معین ، می توان به چگونگی وضعیت هوا پی برد.
متغیر های مهمی که در تعیین وضع هوا موثر هستند عبارتند از :

1- دما
2- رطوبت
3- دید افقی (مه و غیره )
4- ابرها و وضعیت آسمان
5- نوع و مقدار بارندگی
6- فشار هوا
7- باد

گر چه عناصر دیگری نیز همیشه دیدبانی شده و در توصیف وضع هوا مورد استفاده قرار می گیرند ، اما انچه مورد برسی بیشتر قرار می گیرد همین موارد مذکور است که همراه با عوامل دیگری که بر انها تاثیر می گذارد برسی خواهند شد . به عبارت دیگر اکثر دیدبانی های جوی بر اساس همین هفت عنصر ذکر شده انجام میگیرد . از عناصر ذکر شد ابر و جهت باد بیش از همه در پیش بینی های جوی موثر هستند.

  امتیاز: 0.00