منو
 کاربر Online
877 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 01 خرداد 1386 [09:52 ]
  چرا خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به ندرت اتفاق می‌افتد؟!
 

همه ما تا به حال چندین بار شاهد خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی بوده ایم. هنگامی که ماه حین حرکت خود به دور زمین به صورت مستقیم ما بین زمین و خورشید قرار می گیرد بر زمین سایه می اندازد و کسوف صورت می گیرد. توجه داشته باشید که این حالت تنها زمانی صورت می گیرد که ماه تازه طلوع کرده باشد، زیرا در آن هنگام ماده در این سوی زمین و رو به خورشید قرار گرفته است. در این صورت چرا هر وقت ماه طلوع می کند این حالت اتفاق نمی افتد؟!

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 02 خرداد 1386 [10:31 ]
  > چرا خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به ندرت اتفاق می‌افتد؟!
 

دلیل این امر آن است که مدار ماه به دور زمین با گردش زمین به دور خورشید در یک خط مساوی نیست. ماه در گردش 29 روزه خود به دور زمین گاهی اوقات بالا و گاهی اوقات زیر مدار زمین حرکت می کند.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 05 خرداد 1386 [10:52 ]
  خورشید گرفتگی
 

خورشید گرفتگی گاهی کلی ، گاهی حلقه ای و گاهی به صورت ضلعی است. اگر ماه کاملا خورشید را بپوشاند، این حالت به صورت کامل رخ می دهد. در حالی که ماه همواره با یک فاصله نسبت به زمین قرار ندارد و اغلب از زمین فاصله زیادی باید داشته باشد تا بتواند خورشید را به صورت کامل بپوشاند. اما بازهم حلقه ای به صورت باریکه ای نور باقی می ماند که به آن `آنولوس` می گویند و این حالت از خورشید گرفتگی را حالت حلقه ای می نامند. خورشید گرفتگی را هنگامی ضلعی می گویند که فقط یک قسمت از صفحه ماه میان خورشید و زمین واقع شود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  شنبه 05 خرداد 1386 [11:17 ]
  خورشید گرفتگی حلقوی
 

تصویر


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 08 خرداد 1386 [14:34 ]
  تذکراتی در روئیت به کسوف
 

تذکراتی در روئیت به کسوف


 • نگریستین به خورشید بی آنکه چشمهایتامن را با وسیله ای محافظت کنید بسیار خطرناک است. عدسی چشم آدمی مانند هر عدسی دیگری نور را کانونی می کند، پس اگر به خورشید نگاه کنید، گرمای زیادی در شبکیه چشم متمرکز می شود یاخته های استوانه ای و مخروطی آن را یه کلی می سوزاند.
 • اگر چشمانتان را دوست دارید هرگز مستقیما به خورشید نگاه نکنید.

 • فکر نکنید که به هنگام کسوف کلی چون نور خورشید کم میشود نگریستن به آن بی خطر است.
 • کلیت کسوف در ایران بسیار کوتاه است. به این ترتیب خورشید ناگهانی و بی خبر از پس ماه خارج میشود و افراد بی احتیاط را غافلگیر می کند. حتی اگر یک نقطه تنورانی از قرص خورشید روی شبکیه کانونی شود برای آسیب دائمی به بخشهایی از آن کافیست.

 • برای تماشای کسوف، یک تکه شیشه را بردارید و به کمک چراغ گردسوز یا شمع، سطح آن را کاملا دوده ای کنید، اگر شیشه آنقدر دوده ای باشد که خورشید از پشت آن به رنگ نارنجی دیده شود، می توانید با احتیاط از آن برای نگریستن به کمسوف استفاده کنید.
 • برای تماشای خورشید با تلسکوپ یا دوربین دو چشمی هرگز مستقیما به درون تلسکوپ نگاه نکنید حتی اگر فیلتر خورشید یا شیشه دود زده دارید.
 • تلسکوپ را طوری به طرف خورشید بگردانید که ایه لوله تلسکوپ به کوتاه ترین حالت برسد.
  • تکه ای کاغذ سفید به ته لوله نزدیک کنید و با احتیاط لوله را آنقدر جابجا کنید تا تصویر درخشان دایره خورشید روی کاغذ تشکیل شود.
  • اگر تلسکوپ شما دورزبین `جوینده` دارد، حتما در پوش آن را رویش بگذارید، در غیر این صورت نوری که این جوینده کانونی می کند، خطر آفرین می شود و ناگهان در وسط رصد می بینید که بوی لباس یا موی `کز` داده به مشام می رسد!

 • نکته آخر آن که استفاده از نگاتیوهای رادیولژی، `روعینکی` های پولاروید و یا نگاتیوهای یاه سفید یا رنگی اصلا درست نیست و می تواند خطر آفرین باشد.
 • اگر به وسیله جوشکاری دسترسی دارید و میتوانید دو فیلتر شماره 7 جوشکاری را روی هم قرار دهید و از مجموع آنها برای نگریستن به خورشید استفاده کنید. یک فیلتر تکی برای این منظور ناکافی است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 16 خرداد 1386 [07:14 ]
  چرا خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به ندرت اتفاق می‌افتد؟!!
 

ماه گرفتگی وقتی روی می دهد که ماه کامل باشد، زیرا در آن هنگام پشت زمین نسبت به خورشید قرار دارد. هنگامی که ماه کاملا پشت زمین قرار گیرد، بتدریج از داخل یک سایه مخروطی شکل که به واسطه سایه زمین تشکیل شده است عبور می کند و از نظر ناپدید می شود، این حالت ماه گرفتگی ، کلی است. ماه گرفتگی ضلعی وقتی روی م دهد که فقط یک قسمت ماه وارد سایه شود. در برخی از سالها ماه گرفتگی اصلا روی نمی دهد، در حالی که در هر سال حداقل باید دو خورشید گرفتگی وجود داشته باشد و تعداد آن ممکن است به پنج مرتبه نیز برسد!

  امتیاز: 0.00