منو
 صفحه های تصادفی
خازنهای میکا
دانشگاه مجازی در مقابل دانشگاه واقعی
سلاجقه کرمان
نیروهای نظامی در عهد صفوی
مبانی مولکولی جهش
باطری خودرو
رگ
پیام امام حسین علیه السلام و واکنش کوفیان
تکنسین دیالیز
رفتار مسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی
 کاربر Online
1089 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 25 اردیبهشت 1386 [06:55 ]
  گرمای نهان تبخیر آب
 

نام و نام خانوادگی:

رضا علیدادی
گرمای نهان تبخیر آب بر واحد کیلو گرم/ژول چقدر است

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline هامونی 2 ستاره ها ارسال ها: 31   در :  یکشنبه 05 فروردین 1386 [10:15 ]
  گرمای نهان تبخیر
 

تبخیر یک گرم آب در دمای صفر درجه سانتیگراد ششصد کالری گرما و در دمای صد درجه سانتیگراد پانصد و چهل کالری از گرما مورد نیاز است و چون دما عبارت است از «میانگین انرژی حرکت مولکولی یک جسم» زمانی که آب تبخیر می‌شود فقط ذراتی قادرند سطح آب را ترک کرده و به اتمسفر وارد شوند که دارای سرعت فوق میانگین انرژی یاد شده باشند. از این رو حرکت مولکولی کند شده و دمای سطح آب در حال تبخیر پایین می‌آید. انرژی گرمایی اضافی که با ذرات تبخیر محل می‌گردند به عنوان (گرمای نهان تبخیر) نامیده می‌شود. این گرما در زمان تراکم رطوبت،از طریق توده آب متراکم و یا تشکیل ابرها به اتمسفر پس داده می‌شود. اهمیت جذب گرمای نهان در فرایند مهمی چون گرم شدن اتمسفر و نقش آن در بیلان گرمای اتمسفر روشن است.

  امتیاز: 0.00