منو
 صفحه های تصادفی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
ابوسعید ایلخان مغول
موفولوژی ساقه
سوره بقره
خرنوب
پنین
چند سوال وجواب پیرامون نماز
تلسکوپ دو چشمی LBT
زگیل
قوانین بازی با صندلی چرخدار در تنیس
 کاربر Online
370 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 26 فروردین 1386 [07:13 ]
  کار گاز CO2 برای آتش نشانی
 

دارا

ویدئوی با زبان انگلیسی ساده را ببینید این ویدئو توضیح میدهد که چگونه سه چیز برای شعله ور شدن لازم است که اگر هر یک را از آتش بگیرید آتش را خاموش خواهد کرد . آنرا تماشا کنید : گاز کربنیک هم آتش را سرد تر میکند و هم اینکه نمیگذارد اکسیژن هوا به ان برسد.

خاموش کردن آتش با گاز کربنیک

  امتیاز: 0.00