منو
 کاربر Online
511 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 23 فروردین 1386 [12:02 ]
  فوری
 

در یک لوله یک طرف باز مایعی قرار دارد در فاصله H از سطح باز در بالای لوله سوراخی با مساحت A وجود دارد اگر چگالی مایع Pباشد
شرط اینکه مایع از سوراخ خارج نشود را بنویسید؟

  امتیاز: 0.00