منو
 صفحه های تصادفی
تخم مرغ شناور
رفتار‌های تشویق کننده در یادگیری کودکان
احادیث حضرت امام موسی کاظم علیه السلام
پیوند سیگما
مهربانی نسبت به یاران
یاسر بن هود
جامعه شناسی قشرها و نابرابریها
آشکار ساز گایگر مولر
بورسیت‌
خلیج کالیفرنیا
 کاربر Online
884 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 23 فروردین 1386 [13:02 ]
  فوری
 

در یک لوله یک طرف باز مایعی قرار دارد در فاصله H از سطح باز در بالای لوله سوراخی با مساحت A وجود دارد اگر چگالی مایع Pباشد
شرط اینکه مایع از سوراخ خارج نشود را بنویسید؟

  امتیاز: 0.00