منو
 کاربر Online
1062 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 24 بهمن 1385 [10:42 ]
  بهترین الگو برای کیهان
 

خسته نباشید

بهترین الگو و مدل برای کیهان کدامه؟ rolleyesexclaimarrow

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 26 بهمن 1385 [09:59 ]
  بزرگترین و بهترین الگو برای کیهان
 

با سلام خدمت دوست عزیز

نظریه پردازان همگی موافقند که الگوهای جهانی به منظور ارائه دلیل مناسب برای تکامل کائنات، باید در برگیرنده ماده تاریک باشند، ولی تا کنون درباره شکل ماده تاریک برای شمول در این الگوها دچار تفرقه بوده اند. متاسفانه هم الگوهای ماده تاریک و سرد و هم الگوهای ماده تاریک داغ، توصیف ضعیفی از حقیقت کهان ارائه کرده اند.

در الگوهای ماده تاریک سرد، ابتدا ساختارهای کوچکی نظیر کهکشانها کل گرفتند و سپس ساختارهای بزرگتری نظیر خوشه های کهکشانی. با این حال، این مدلها خوشه های بیش از حد زیادی را تولید می کنند و برای حصول ساختارهای رشته ای بزرگی که واقعا در کیهان دیده شده اند، به قدر کافی تکامل سریعی را نشان نمی دهند. الگوهای ماده تاریک داغ، نخست ساختارهای بزر را بنا می کنند و سپس به ساختارهای کوچک می پردازند. در این الگوها با سرعت کافی کهکشانها تولید نمی شوند.

نظریه پردازان به فکر ادغام دو الگو افتاده اند ولی چشم انداز کار، امیدبخش به نظر نمی آید. زیرا مدلهای قبلی پیر توانایی های محاسباتی را کار گرفته بودند. اکنون رایانه های موازی جدید در مرکز ملی کاربردهای ابر رایانه ای در اوربانای ایلی نویز به گرگ/ برایان و مایکل/ نورمن از دانشگاه ایلی نویز و گروهی از نظریه پردازان امکان داده اند تا با بکارگیری تلفیقی از ماده تاریک سرد و داغ به مدلسازی کیهان بپردازند. شبیه سازی 16000 ساعتی آنها نخستین موردی است که به قدر کافی برای ایجاد امکان مقایسه مستقیم با مشاهدات، قابل درک است.

این مدل به ویژه به بازسازی رصدهای اشعه ایکس که به وسیله روست (ROSAT) از گاز داغ داخل خوشه های کهکشانی به عمل آمده است، ی پردازد. این مدل حدودا دارای تعداد درستی از خوشه هاست و ساختار رشته ای درستی را ایجاد می کند. تا کنون این الگو، پیش بینی نادری از مقدار تابش اشعه ایکس و از آن طریق نسبت `گار به ماده تاریک` ارائه داده است. ممکن است تغییر عمده ای در الگو، موجب اصلاح مشکل شود. آنچه اهمیت بیشتری دارد آن است که این مدل به نظریه پردازان امکان می دهد تا به پیش بینی دیگر مشاهدات کیهان شناختی از جمله تعداد خوشه های اشعه ایکس دیده شده در فواصل دورتر، بپردازند. این امربه ستاره شناسان امکان آزمون پیشرفته تر `الگوی ماده سرد- داغ` را می دهد که اکنون به نظر می رسد بهترین مدل برای شرح کیهان باشد.

لطفا از نظرات خود ما را بی بهره نکنید.

  امتیاز: 0.00