منو
 کاربر Online
1127 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 19 بهمن 1385 [11:41 ]
  گشادی دریچه میترال
 

آیا با استفاده از سلولهای بنیادی قلب میتوان MR را درمان کرد؟
کسی که دریچه عوض کرده است چقدر عمر می کند؟
مکانهایی برای مشاوره در این مورد معرفی کنید.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 19 بهمن 1385 [11:41 ]
  درمان MR گشادی دریچه میترال
 

آیا می شود با استفاده از سلولهای بنیادی گشادی دریچه میترال را درمان کرد؟
و به غیر از این راههای دیگر درمان چیست؟
وبرای مشاوره به چه مراکزی میشود مراجعه کرد؟

  امتیاز: 0.00