منو
 کاربر Online
643 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline هامونی 2 ستاره ها ارسال ها: 31   در :  دوشنبه 09 بهمن 1385 [21:54 ]
  ابر
 

دسته بندی ابرها
دسته بندی ابرهابراساس مشخصات ظاهری که از سطح زمین دیده میشوند وبه زبان لاتین انجام میگیرد.در جدول زیر4نوع از این دسته بندی دیده میشود.
ریشه لاتین ترجمه
کومولوس توده.کپه
استراتوس لایه
سیروس پیچش مو(پر)
نیمبوس باران
دسته بندی دیگر ابرها بر اساس ارتفاع پایه ابرمیباشد.بعنوان مثال ابرهایی با پیشوند `سیر` مثل سیروس جزو ابرهای بالاو ابرهایی با پیشوند `آلتو` مثل آلتواستراتوس جزو ابرهای میانی قرارمیگیرند.به این ترتیب 3 گروه ابر(بالا_متوسط_پایین)پدید می آیند که هر گروه شامل 9 زیرگروه جمعا 27 نوع ابرمیباشند.
ابرهای بالا
شامل: سیروس(4 نوع)-سیرواستراتوس(4 نوع)--سیروکومولوس(1 نوع)-
این ابرها از جنس کریستالهای یخ با دمای بالا میباشند.عموما ضخامتی نازک ورنگی سفید دارند مگر هنگامی که خورشید از پایین افق به آنها بتابد دراینصورت با طول موجهای مختلف ورنگی دیده میشوند.ابرهای بالا بدون بارندگی هستند.
ارتفاع درنواحی استوایی 6000-18000 متر
درنواحی عرضهای میانی 5000-13000 متر
درنواحی قطبی 3000-8000 متر
ابرهای میانی
شامل:آلتوکومولوس(6 نوع)-نیمبواستراتوس-آلتواستراتوس(2نوع)
این ابرها از قطرات آب تشکیل یافته اند البته در دماهای پایین قطرات آب به بلورهای یخ و برف تبدیل میشوند.معمولا بارندگیهای مداوم زمستانی ازاین نوع ابرها(نیمبواستراتوس-آلتواستراتوس)صورت میپذیرد. ارتفاع درنواحی استوایی 2000-8000 متر
درنواحی عرضهای میانی 2000-8000 متر
درنواحی قطبی 2000-4000 متر
ابرهای پایین
شامل:کومولوس-کومولونیمبوس-استراتوکومولوس-استراتوس-فراکتواستراتوس
جنس این ابرها نیز مانند ابرهای متوسط است.معمولا بارندگیهای بهاره و پاییزه (رگباری کومولونیمبوس-دریزل استراتوس)از این ابرها میباشد.
ارتفاع درنواحی استوایی سطح زمین-2000 متر
درنواحی عرضهای میانی ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` متر
درنواحی قطبی ` ` ` ` ` ` ` ` ` `متر

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 07 فروردین 1386 [12:16 ]
  ابرهای سیاه در افق
 

سلام

ابرهای جدیدی رو به ازدیاد سایه خود را بر فراز بحث مربوط به تغییرات آب و هوایی گسترده اند. دانشمندان موسسه `دوچرودردینست` سازمان هواشناسی آلمان ، بعد از مطالعه اطلاعات رسیده از ماهواره به این نتیجه رسیده اند که ابر حاصل از دود هواپیما در یک سال به طور متوسط تقریبا 1 درصد آسمان اروپا و 2 درصد آسمان ایالات متحده را می پوشاند. شواهدی در دست است که نشان می دهد این ابر منجر به افزایش قابل ملاحظه ای پوشش ابری آسمان میشود. این پوشش با بازگرداندن حرارت به زمین و جلوگیری از تابش اشعه خورشید تعادل حرارتی جهان را به هم می ریزد. شبیه سازیهای کامپیوتری در موسسه تحقیقاتی هوا - فضایی آلمان حاکی از آن است که با توجه به ازدیاد ترافیک هوایی، اصطلاحا ابر هواپیما می تواند تا 10 درصد افزایش پیدا کند که این امر تغییرات آب و هوایی قابل ملاحظه ای را در پی خواهد داشت.

  امتیاز: 0.00