منو
 کاربر Online
537 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سبحانی 3 ستاره ها ارسال ها: 327   در :  دوشنبه 11 دی 1385 [10:36 ]
  صدای بلند باعث صدمه دید گوش میانی میشود
 

صدای بلند باعث صدمه دید گوش میانی میشود.

صدای بلند نه تنها موجب صدمه دیدن شنوایی میشود بلکه با آسیب زدن به گوش میانی، عدم تعادل نیز ایجاد ی کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آزمایش انجام شده روی گروهی از سربازان نشان می دهد افرادی که شنوایی آنها از ناحیه یک گوش صدمه دیده باشد، بیش از دیگران در معرض خطر عدم تعادل ر مقابل شنیدن صدای بلند هستند.

دانشکده شنوایی سنجهای آمریکا اعلام کرد آزمایش روی سربازانی که در معرض صدای بلند قرار گرفته اند نشان داد شنوایی فرکانسهای (بسامد) بالا در هر دو گوش این سربازان از بین رفته است. دیگر سربازانی که شنوایی خود را در فرکانسهای پایین تر از ناحیه یک گوش از دست داده بودند سرگیجه و حالت تهوع بیشتری داشتند. آزمایشهای تعادل روی افرادی که کاهش شنوایی یک طرفه داشتند نشان داد نمی از آنان به عدم تعادل دچار شدند اما افرادی که کاهش شنوایی دو طرفه داشتند فقط به میزان 5 درصد عدم تعادل پیدا کردند.

  امتیاز: 0.00