منو
 صفحه های تصادفی
کوه عینین، کوه رمات
واژگان آمار
میکروارگانیسمهای هوا
پیروزی مسیحیت
هجوم به خانه فاطمه علیها سلام
انرژی درونی
اکثریت ‏بشر، متوسط و مقلداند
خانواده ی زبان های استرالیایی- آسیایی
موضوعات
خاک شیر «داروئی»
 کاربر Online
919 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 09 دی 1385 [09:50 ]
  ضریب اصطکاک و ترمز (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:
دی

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 09 دی 1385 [12:22 ]
  ضریب اصطکاک ربط دارد
 

بیشتر توضیح بدهید تا بدانیم مقصود شما از عبارت بالا چیست - البته هر چه اصطکاک بالا تر باشد نیروی بازدارند حرکت بیشتر است اما در ترمز اتومبیل یا وسائط نقلیه ما مخصوصا اینکار را نمیکنیم تا سرعت را آهسته کاهش دهیم تا انرژی که اتومبیل را به جلو یا عقب ! میراند یکباره باعث توقف وسیله نقلیه نشود .وگرنه در کارخانجات شما میبینید که دستگاهی که با سرعت زیاد میگردد را سریع متوقف میکنند . اگر فکر میکنید که اصطکاک را بالا ببریم تا دستگاه ترمز خوبی داشته باشیم . فکر کنید که چه اتفاقی میافتد وقتی دارید روی دوچرخه در سراشیبی با سرعت 30 کیلومتر در ساعت پایین میایید و به جای اینکه شما در سه چهار ثانیه دوچرخه را متوقف کنید در یک دهم ثانیه اینکار را بکنید که میتوانید تصور کنید که مخصوصا این کار را نمیکنیم زیرا که دوچرخه سوار دیگر روی دوچرخه نخواهد بود و ماجرای گهی پشت بر زین گهی زین به پشت تکرار خواهد شد .razz اگر مقصودتان چیز دیگری است باز ادامه دهید.

  امتیاز: 0.00