منو
 کاربر Online
1101 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فارابی اصل 4 ستاره ها ارسال ها: 1188   در :  یکشنبه 12 آذر 1385 [14:57 ]
  نتایج نوید بخش واکسن ژنتیکى مقابله با آلرژى
 

نتایج نوید بخش واکسن ژنتیکى مقابله با آلرژى

آزمایش هاى اولیه یک واکسن ضد آلرژى که پژوهشگران علوم پزشکى به کمک شیوه هاى مهندسى ژنتیک طراحى کرده اند،به نتایج امیدوارکننده اى منجر شده است.

نشریه بولتن بیوتکنولوژى ،وابسته به دفتر همکاریهاى فناورى و ریاست جمهورى ،در شماره ۹۵ خود افزود : در جریان این آزمایش ها،که در اتریش ، سوئد و فرانسه انجام شد،این واکسن به طور چشمگیرى از حساسیت افراد مورد آزمایش به گرده گیاهان کاست.

این گروه از پژوهشگران میگوید،هم اکنون سرگرم توسعه واکسن هاى ژنتیکى دیگرى براى مقابله با انواع دیگر آلرژى هاست .
نتایج این تحقیقات در نشریه `اقدامات آکادمى ملى علوم `منتشر شده است. بنا به تخمین ها هم اکنون یک چهارم جمعیت جهان از نوعى آلرژى رنج میبرند، که برخى از آنها مانند `آسم ` ،جان بیماران را تهدید میکند.

آلرژى اساسا ناشى از واکنش افراطى سیستم دفاعى بدن به ماده اى است که در واقع بیخطر است . کار واکسن هایى که براى مقابله با بیماریهایى مانند سرخک یا فلج اطفال تجویز میشود، این است که سیستم دفاعى بدن را تحریک کنند.اما واکسن آلرژى باید عکس آن را انجام دهد وبه گفته سرپرست این گروه از پژوهشگران از دانشکده پزشکى وین ،شعله سیستم دفاعى بدن را پایین بکشد.

تیم تحقیقاتى به کمک مهندسى ژنتیک نمونه اى از گرده درخت غان را طراحى کرده است که در بدن افراد مبتلا به آلرژى ،پادتن هایى تولید میکند که از شدت واکنش سیستم دفاعى بدن میکاهد. این محصول همچنین از شدت واکنش سیستم دفاعى بدن به برخى از انواع دیگر گرده هاى آلرژى زا میکاهد.

البته شیوه هایى براى درمان آلرژى که از همین اصول استفاده مىکند وجود دارد اما با این که این شیوه ها میتواند کاملا موثر باشد اما گاه عوارض جانبى جدى به همراه دارد. پژوهشگران دانشگاه وین به کمک مهندسى ژنتیک موفق شده اند ضمن حفظ تاثیراین شیوه هاى درمانى ،عوارض جانبى آنها را حذف کنند. آنها همچنین نمونه هایى از سایر مواد الرژى زا را ساخته اند و قصد دارنداین مساله را که آیا این مواد نیز به عنوان واکسن قابل استفاده هستند یا خیر ،بررسى کنند.

  امتیاز: 0.00