منو
 صفحه های تصادفی
توجیه آرایش الکترونی به ظاهر غیر عادی برخی عناصر
خصوصیات شخصی کریم خان زند
شلیاق «صورت فلکی»
قطعه الفرس «صورت فلکی»
توقفگاه های مکه تا کربلا
معیار زندگی مسالمت آمیز
الگوی صحیح خواب کودکان
شکر الله
ماریتغال
انواع بیماریهای خونی
 کاربر Online
802 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 23 آبان 1385 [12:12 ]
  کمک (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

باسلام
شماااین سوال راکه ایامیتوان (حقیقت)راکه منظورهما ن سوالات اساسی بشری است درفیزیک بیداکردیادرریاضی چگونه جواب می دهیدلطفاجواب خودتون رابه این ادرس بفرستید
مربوط می شودبه فلسفه علمmasuma_qasemian@yahoo.com

من فکرمی کنم میتوان جواب این سوالات رادرفیزیک بیداکردوقتی قانون فیزیکی بتواندتمام رویدادهای فیزیکی راجواب دهدمن فکرمی کنم میتوان جواب این سوالات رادرفیزیک بیداکردوقتی قانون فیزیکی جهانشمولشودوقتی که فانون بتواندتمام رویدادهای اتمی تاسرعتهای کم وزیادراتوضیح دهدشایدخوشبینانه هست که بگوییم بزودی نظرشماچیست دراین رابطه چیزی شنیدید

  امتیاز: 0.00