منو
 کاربر Online
1006 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 23 آبان 1385 [13:12 ]
  کمک (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:

باسلام
شماااین سوال راکه ایامیتوان (حقیقت)راکه منظورهما ن سوالات اساسی بشری است درفیزیک بیداکردیادرریاضی چگونه جواب می دهیدلطفاجواب خودتون رابه این ادرس بفرستید
مربوط می شودبه فلسفه علمmasuma_qasemian@yahoo.com

من فکرمی کنم میتوان جواب این سوالات رادرفیزیک بیداکردوقتی قانون فیزیکی بتواندتمام رویدادهای فیزیکی راجواب دهدمن فکرمی کنم میتوان جواب این سوالات رادرفیزیک بیداکردوقتی قانون فیزیکی جهانشمولشودوقتی که فانون بتواندتمام رویدادهای اتمی تاسرعتهای کم وزیادراتوضیح دهدشایدخوشبینانه هست که بگوییم بزودی نظرشماچیست دراین رابطه چیزی شنیدید

  امتیاز: 0.00