منو
 کاربر Online
1032 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 13 آبان 1385 [12:41 ]
  یک مسئله فیزیک
 

سلام
مسئله:
متحرکی (عدد کسری:2 صورت-5 مخرج)دوپنجم مسیری را با سرعت ثابت 10 متر برثانیه و بقیه مسیر را با سرعت ثابت 20 متر برثانیه می پیماید سرعت متوسط متحرک در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟
الف)(100 صورت-7 مخرج) ب)15 ج)(40 صورت-3 مخرج) د)17.5
لطفا راه حل آنرا هم بنویسید
متشکرم

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 13 آبان 1385 [13:14 ]
  جواب مسئله
 

سلام

اگر متحرکی مسیر X را با سرعتهای ثابت مختلف X1 ، X2 و ... Xn طی کند، سرعت متوسط آن در کل مسیر عبارت خواهد بود از:

Vمتوسط = X/t

X = X1 + X2

t=t1 + t2


t1=x1/v1 و t2=x2/v2
اگر روابط فوق را در فرمول سرعت متوسط قرار داده و صورت و مخرج ساده شوند، 7/100 خواهد شد.

در حالت خاصی اگر زمانها برای هر مسیر ثابت باشند(در زمانهای برابر طی شوند):
سرعت متوسط برابر مجموع سرعتها تقسیم بر تعداد می شود، که در این حالت خاص جواب برابر با 15 خواهد بود.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 15 آبان 1385 [06:18 ]
  درخواست نوشتن حل مسئله
 

اگر می شود جابش را به صورت جایگزاری و مشخص بدهید
چون من زیاد نفهمیدم

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  دوشنبه 15 آبان 1385 [06:54 ]
  حل مسئله
 

توجه کنید که اعداد 1و2 اندیس هستند.


(v = x/t = (x1 + x2)/(t1 + t2
x1 + x2 = x = 2x/5 + 3x/5

طبق داده های مسئلهt1 = x1/v1


t2 = x2/v2t1 + t2 = x1/v1 + x2/v2
t1 + t2 = 2x/5v1 + 3x/5v2(t1 + t2=x(2/50 + 3/100) = x(7/100


که حاصل تقسیم x بر (x(7/100 می شود 7/100 .

موفق و پیروز باشید.

  امتیاز: 0.00