منو
 صفحه های تصادفی
نماد O بزرگ
تکنیک سیستم لایه ای
تدوین
مشتقات جزئی
ظهیرالدین محمد بابر
آهن
ایست قلبی و مرگ ناگهانی
ادراک و خطای ادراک
ابوسعید ایلخان مغول
اسانس تم
 کاربر Online
1252 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 09 آبان 1385 [08:54 ]
  ماده جامد جدید از مولکولهای آب
 

دانشمندان با شکست مولکولهای آب و ترکیب مولکولهای هیدروژن و اکسیژن حاصله موفق به تولید ماده‌ای کاملا جدید شده‌اند. به گزارش سایت اینترنتی `نیوساینتیست`، محققان آمریکایی موفق شده‌اند مولکولهای اکسیژن(‪ (O2‬و هیدروژن(‪ (H2‬حاصل شده از شکست مولکولهای آب(‪(H2O‬ را با استفاده از پرتوهای ایکس و تحت فشار بسیار بالا با یکدیگر ترکیب کرده و ماده جامد کاملا جدیدی به وجود آورند.

`وندی مائو` محقق آزمایشگاه ملی `لوس آلاموس` و سرپرست این مطالعه اعلام کرد ماده تازه کشف شده بسیار پرانرژی است و مطالعه آن می‌تواند به شناسایی روشهای جدیدی برای ذخیره انرژی بینجامد. در این مطالعه دانشمندان آب را تحت فشاری ‪ ۱۷۰‬هزار برابر فشار هوا در سطح دریا قرار دادند و سپس آن را با پرتوهای اشعه ایکس بمباران کردند که این امر سبب شکست مولکولهای آب و ترکیب مولکولهای اکسیژن و هیدروژن با یکدیگر و در نهایت، شکل‌گیری یک ساختار کریستالی جدید شد که پیش از این ناشناخته بوده است.

به گفته `راسل هملی` محقق حاضر در این مطالعه، در گذشته صدها بار آزمایشهای مشابهی صورت گرفته اما هیچ بار این نتیجه حاصل نشده بود و این بدان علت است که ماده جدید تنها در صورت چند ساعت قرار گرفتن مولکولهای آب در معرض ‪` ۱۰‬کیلو الکترون‌ولت` از پرتوهای `ایکس`، ایجاد می‌شود. وی افزود کمتر یا بیشتر بودن انرژی به کار رفته در این آزمایش از یک حد معین، سبب عدم تشکیل این مولکولهای جدید می‌شود.

دانشمندان پس از تولید چند نانوگرم از ماده مرکب جدید، ویژگی‌های آن را در فشارها و دماهای مختلف مورد آزمایش قرار دادند و همچنین تاثیر پرتوهای لیزر و اشعه ایکس را بر این ماده جدید بررسی کردند و متوجه شدند تا زمانی که این ماده در فشاری کمتر از ‪ ۱۰‬هزار برابر فشار هوا در سطح دریا نگهداری شود، کاملا پایدار است.

تحقیقات قبلی نشان داده است که آب تحت فشار به ‪ ۱۵‬نوع یخ مختلف با ساختارهای کریستالی متفاوت تبدیل می‌شود اما در تمامی آنها دو اتم هیدروژن به یک اتم اکسیژن متصل باقی می‌مانند(‪ (H2O‬و فرمول شیمیایی پایه آب حفظ می‌شود و این نخستین باری است که مشخص شده مولکولهای جداگانه اکسیژن(‪ (O2‬و هیدروژن(‪ (H2‬نیز قادر به ترکیب با یکدیگر هستند.

  امتیاز: 0.00