منو
 صفحه های تصادفی
کار با بایت ها
بروکیت
نصاب کاشی دیوار
هجوم به خانه فاطمه علیهاسلام و سقط محسن
رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی و حرفه ای
اشکال همزیستی
بیماری لکه قهوه‌ای کاهو
انواع مخابرات رادیو آماتوری
دگرگونیهای مثلث دیدگانی در عکاسی
کاربرد تکنولوژی RFID در حمل و نقل ریلی
 کاربر Online
612 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 07 آبان 1385 [05:18 ]
  ترازوی پیچشی کولن
 

در مورد ازمایش های کولن تحقیق کنید و شرح ازمایش ها و نتیجه گیری های او را گزارش دهید

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سمیه فرشباف 3 ستاره ها ارسال ها: 213   در :  چهارشنبه 10 آبان 1385 [05:48 ]
  ترازوی پیچشی کولن
 

کولن دستگاهی ساخت که به وسیله آن می‌توانست نیرویی را که دو ذره باردار بر یکدیگر وارد می‌کنند، اندازه بگیرد. در ترازوی کولن میله‌ای دمبل مانند قرار دارد که به دو انتهای آن کره‌های کوچکی متصل شده است. این دمبل بوسیله یک رشته که از وسط دمبل می‌گذرد، آویخته شده است. هر گاه کره باردار دیگری را به یکی از کره‌های دمبل که قبلا باردار شده است، نزدیک کنیم، بر اساس قانون کولن با توجه به نوع بارها ، این دو یکدیگر را جذب یا دفع می‌کنند، بنابراین در اثر این نیرو دمبل خواهد چرخید و رشته تاب می‌خورد. با اندازه گیری زاویه انحراف دمبل می‌توان نیروی میان دو بار الکتریکی را سنجید. کاوندیش بعدها با الهام از ترازوی پیچشی کولن وسیله‌ای ساخت که برای اندازه گیری نیروی جاذبه گرانش بکار می‌رود (ترازوی کاوندیش).

به این ترتیب قانون کولن به صورت تجربی مورد تائید واقع شد. البته لازم به ذکر است که باور ما در مورد قانون کولن ، از نظر کمی مبتنی بر تجربه‌های کولن نیست. دقت اندازه گیریهای ترازوی پیچشی کولن به زحمت از چند درصد تجاوز می‌کند. به عنوان مثال ، چنین اندازه گیریهایی نمی‌تواند ما را متقاعد سازد که در رابطه قانون کولن توان فاصله بارها از یکدیگر دقیق برابر 2 است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 24 آبان 1385 [15:44 ]
  ترازوی پیچشی کولن
 

تصویر


  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  چهارشنبه 09 خرداد 1386 [12:09 ]
  ترازوی پیچشی کولن
 

اساس کار ترازوی پیچشی دقیقا همانند ترازوی کاوندیش است. با این تفاوت که اینجا گوی بار دار را به کره نزدیک می کنند.
کولن با تکرار آزمایشهای مختلف دریافت که:

نیروی جاذبه یا دافعه بین دو بار نقطه ای ، متناسب با عکس مجذور فاصله بین دو بار الکتریکی است.
اندازه نیروی جاذبه یا دافعه بین دو بار الکتریکی با حاصل ضرب اندازه دو بار الکتریکی نسبت مستقیم دارد.
نیروی جاذبه یا دافعه، بین دو بار الکتریکی با جنس عایق میان دوبار بستگی دارد.
قانون کولن در دستگاه یکاهای بین الملی (si)به شکل زیر نوشته می شود:

(F=qq`/(4πεε0r2

در این رابطه q و `q اندازه بارها برحسب کولن ، r فاصله بین مرکز دو بار الکتریکی بر حسب متر است.

ε0 قابلیت گذردهی فضای آزاد از بار الکتریکی و یا قابلیت گذردهی خلا می نامند و مقدار آن برابر است با :

(8.85418+ -0.00002) × 10 به توان 12- C2/Nm2

ε عدد بدون واحدی است که به جنس عایق بین دو باربستکی دارد و نشان می دهد که چنانچه در فاصله بین دو بار عایقی غیر از خلاء باشد ، نیروی جاذبه یا دافعه جند مرتبه کوچکتر خواهد شد.

  امتیاز: 0.00