منو
 کاربر Online
629 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 13 مهر 1385 [07:37 ]
  نیکوتین از کجا آمد؟
 

بومیان آمریکا نیزه هایشان را به ماده ای آغشته می کردند و در جنگها علیه یکدیگر به کار می بردند. همین که این نیزه های زهرآگین بر بدن کسی می نشست، امیدی به زنده ماندنش وجود نداشت. اما حالا بعد از گذشت قرنها ما با این ماده خطرناک بسیار دوستانه رفتار می کنیم. اینک می توانیم این ماده زرد رنگ را در انتهای فیلتر سیگارهای مصرف شده ، ببینیم. بله این ماده نیکوتین است که در برگهای تنباکو یافت می شود. قدرت سمی این ماده آنقدر است که تزریق مقدار ناچیزی از آن به بدن موجبات هلاکت شخص را فراهم می آورد.

اما چگونه این ماده پا به دنیای متمدن انسانها گذاشت؟


22 سال پس از سفر کریستف کلمب یعنی سال 1519 به عنوان ماده ای عجیب پا به اسپانیا می گذارد و در سال 1560 م ژان نیکوت آن را به عنوان داروی سردرد برای کاترین دومدیسی ملکه فرانسه می فرستند که در آنجا برای تدفین رواج می یابد. آلمانیها 30 سال بعد و انگلیسیها 24 سال بعد به استعمال این ماده تن می دهند و در اواسط قرن شانزدهم به ژاپن می رسد.

ولی تاریخچه ورود آن به ایران چندان مشخص نیست جز اینکه به وسیله پرتغالیها در زمان شاه عباس در ایران رواج یافت و اولین بار در سال 1038 هـ . ق در گیلان کشت شد. اماهنوز یک قرن از ورود تنباکو به جوامع نگذشته بود که حکومتها به مبارزه با آن پرداختند. پاپها و کشیشها که بر مردم تسلط زیاد داشتند، با فتواها و حکمهایی استعمال آن را تحریم کردند که موثر واقع نشد. ولی در ایران به واسطه یک سلسله مبارزات علیه ظلبم قاجاریه وقفه ای در استعمال آن پیش آمد و آن بروز واقعه تنباکو بود.

  امتیاز: 0.00