منو
 صفحه های تصادفی
نمایه های خشکسالی
سفره تحت فشار
تاریخ زمین گرمایی
طیف خورشید
سولانین
رشد بلور
دوره اردویسین
امام على
جرم لختی
اندازه حرکت یک مجموعه ذرات
 کاربر Online
535 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سبحانی 3 ستاره ها ارسال ها: 327   در :  دوشنبه 27 شهریور 1385 [17:40 ]
  بی اثر بودن کرمهای ضد چین و چروک صورت
 

__گروهی از پژوهشگران کرمهای ضد چین و چروک صورت را دارای اثرات زودگذر و فاقد صلاحیت درمانی اعلام کردند.
در حالی که میزان فروش جهانی این نوع کرمها به سالانه سیصد میلیارد تومان بالغ میشود اما این کرمها هیچ اثری دراز بین بردن چین و چروک صورت و بازگشت پوست به حالت اولیه ندارند.

به گفته پژوهشگران وجود ویتامین آ و چربی در اغلب این کرمها تا حد ناچیزی در ترمیم پوست صورت اثر بخش است ولی هرگز اثر درمانی طولانی مدت نخواهد داشت و خریدن کرمهای مختلف برای رفع چین و چروک فقط هدر دادن پول است.__


  امتیاز: 0.00