منو
 کاربر Online
1675 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  پنج شنبه 09 شهریور 1385 [07:17 ]
  افلاک
 

biggrinخورشید

دمای سطح: ۶۰۰۰درجه ی سانتیگراد. دمای هسته:بیش از ۱۵ میلیون درجه ی سانتیگراد. سن:۴۶۰۰میلیون سال.ستاره ای زرد رنگ و متوسط.لکه های خورشیدی نقاطی هستند تاریک با دمایی کمتر برروی سطح خورشید.نور خورشید طی ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه به زمین می رسد.عطارد

طول یک سال:۹۷/۸۷روز.طول شبانه روز:۶۵/۵۸روز.تعداد قمر:۰.سطح آن پوشیده ازگودال های پست و بلند است.هسته ی بزرگی از آهن دارد.دومین سیاره ی کوچک منظومه ی شمسی است.نزدیکترین سیا ره به خورشید است.

زهره

طول یک سال:۷/۲۲۴روز.طول شبانه روز:۱۶/۲۴۳روز.تعداد قمر:۰.کمی کوچک تر از زمین است.دورتادور آن پوشیده از ابر است.سطح آن آتشفشانی است.داغ ترین سیاره است.

زمین

طول یک سال۲۵/۳۶۵روز.طول شبانه روز:۲۳ساعت۵۶دقیقه و ۴ثانیه.تعداد قمر:۱.هسته ی آن از آهن جامد است.۷۵٪سطح آن راآب فرا گرفته.سطح آن همواره تغییر می کند.مریخ

طول یک سال۹/۶۸۶روز.طول شبانه روز:۲۴ساعت و ۳۷ دقیقه و ۲۳ثانیه.تعداد قمر:۲سطح آن از خاک قرمز پوشیده شده است.اغلب طوفانی است.کلاهک های قطبی یخی دارد.آتشفشان های بسیار بزرگی دارد.مشتری

طول یک سال:۶۸/۱۱سال .طول شبانه روز:۹ساعت و ۵۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه.تعداد قمر:۱۶. بزرگ ترین سیاره است.حلقه های نازک دور سیا ره است.بزرگ ترین سیاره ی گازی است. کوتاه ترین روز ها را دارد.زحل

طول یک سال:46/29سال.طول شبانه روز:10ساعت و 39دقیقه.تعداد قمر:23.با تعداد بسیار زیادی حلقه احاطه شده است.بیشترین تعداد قمر را دارد.گرد باد های عظیم دارد.اورانوس

طول یک سال:01/84سال.طول شبانه روز:17ساعت و 14دقیقه.تعداد قمر:15.تعدادی حلقه های نازک دارد.از پهلو به دور خورشید می گردد.کمترین عوارض را دارد.تابستان هایش 42 سال طول می کشد.نپتون

طول یک سال:8/164سال.طول شبانه روز:16ساعت و 3دقیقه.تعداد قمر:8.با دهای شدیدی درسطح سیاره می وزد.جو آن پوشیده از ابر متان است.تعدادی حلقه های نازک دارد.آبی ترین سیا ره است.

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 22 شهریور 1385 [11:32 ]
  یک سوال
 

question چنانچه طول شبانه روز 23:56:4 باشد، پس چگونه ساعت هرشب تصحیح می‌شود ؟ بعبارت دیگر تفاوت 24 ساعت با ساعت مذکور یعنی 3 دقیقه و 56 ثانیه کجا می‌رود؟

  امتیاز: 0.00    نمایش یاسخ های این پست