منو
 کاربر Online
1578 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سبحانی 3 ستاره ها ارسال ها: 327   در :  دوشنبه 06 شهریور 1385 [14:29 ]
  سومین عامل مرگ و میر در جهان
 

سرطان روده بزرگ

روده بزرگ قسمت انتهایى سیستم گوارشى است که از انتهاى روده باریک (ایلئوم) شروع مى شود و تا ناحیه مقعد که قسمت انتهایى روده است ادامه مى یابد. روده بزرگ شامل قسمت هاى متعددى است که در ابتدا آن را سکوم مى گویند که قطر آن حدود ۵/۸ -۵/۷ سانتى متر است.
این قسمت بیشترین قطر کولون را دارد و در ابتداى آن آپاندیس قرار دارد و پس از سکوم شامل قسمت هاى کولون صعودى، عرضى، نزولى و سیگموئید است که پس از آن ۱۵ سانتى متر انتهایى آن را رکتوم یا راست روده گویند و نهایتاً قسمت خروجى قرار دارد که به نام کانال مقعد مى شناسیم.

هر کدام از این قسمت ها مى تواند دچار سرطان شود طول کولون بین ۱۵۰-۱۰۰ سانتى متر است و شاید به دلیل طول زیاد آن و عوامل متعدد دیگر سومین سرطان شایع در کشورهاى غربى و چهارمین سرطان شایع در جهان است.

  امتیاز: 0.00