منو
 کاربر Online
1067 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline حسین خادم 4 ستاره ها ارسال ها: 1813   در :  شنبه 04 شهریور 1385 [08:05 ]
  سرنخ جدید علیه بیماری مالاریا
 

به کمک سه میمون در مرکز بین المللی تحقیقات پزشکی فرانس واقع در گابون (CIRMF) به زودی پژوهشگران به سرنخ جدیدی درباره واکسن موثر ضد بیماری مالاریا خواهند رسید. محققان می دانستند که در میان گلبولهاس سفید خون، لنفوسیتها به عنوان نگهبانان بدن در مقابل هر عامل خارجی از قبیل ویروسها و باکتریها عمل می کنند.

لنفوسیتها با تشخیص برخی قطعات سطح عامل خارجی که پپتید نامیده می شوند این عامل شناسایی می کنند و آن را مورد حمله قرار می دهند. از رفی با تزریق این قطعات (پپتید) در خون یک فرد سالم، بدن برای شناسایی و مقابله با بیماریهای مختلف آماده می شود. تی، گاما و دلتا، لنفوسیتهای ویژه ای هستند که چند سالی بیش از کشف آنها نمی گذرد. این لنفوسیتها، نه پپتیدها بلکه مولکولهای دیکری را بنام فسفوآنتی ژن که در عوامل مختلف بیماریزا مانند میکروباکتریوم سل و یا پلاسمودیوم مالاریا دخالت دارند، مورد شناسایی قرار می دهند.

آیا با تزریق این فسفوآنتی ژنها در خون، خود نیز با عامل عفونی که از آنبوجود آمده اند مقابله می کنند. با استفاده از سه میمون آزمایشگاهی در گروه انگل شناسی GIRMF به این سوال پاسخ داده می شود: برای بررسی خواص فسفوآنتی ژن، همین ملکول به این سه میمون تزریق شده است که دو گروه پژوهشگران موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی در `نانت` و `تولوز` به این امر پرداخته اند. موسسه اخیر تنها موسسه ای ات که موفق به دفع ففوآنتی ژن معروف شده است.

این پژوهشگران پیش از همه به روشی پی برده اند که با آن این ملکولها را که پس از تزریق سریعا آسیب می دیند، مقاومتر نمایند. در حال حاضر باید مقدار مناسب ملکول تزریقی را مشخص کرد چرا که با تزریق به مقدار خیلی کم، تمرکز فسفوآنتی ژنها عکس العملی نشان نمکی دهد و با تزریق مقدار زیاد نیز شاهد چنین نتیجه ای هستیم. احتمالا سیستم ایمنی بیش از حد تحریک شده، ضد حمله خود را به مقدار زیاد انجام خواهد داد که احتمالا این امر موقتی است، در حالی که لازمه یک مبارزه موثر، عکس العمل مداوم وطولانی است.

  امتیاز: 0.00