منو
 کاربر Online
525 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 04 شهریور 1385 [05:38 ]
  کدام روش بهتر است؟
 

یک جعبه داریم دو نفر به طور هم زمان از یک نقطه ان را میکشند و بار دیگر یکی از میکشد و دیگری از پشت در همان جهت هل میدهد اگر نیرویی که ان دو هر بار بر جعبه وارد میکنند برابر باشد کدام روش برای کشیدن جعبه بهتر است؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  سه شنبه 07 شهریور 1385 [07:36 ]
  کدام روش بهتر است؟
 

با سلام
در این مورد برآیند نیروهای وارده مهم است، بهترین حالت زمانی است که هر دو نقر از پشت هل می دهند. چون هر دو موازی هم وارد شده و در یک جهت وارد می شوند و برآیندشان برابر مجموع این دو نیرو می باشد. در حالتی که هر دو نفر از یک نقطه انرا می کشند حتما طناب یا هر وسیله ای که با آن می کشند زاویه ای را با جسم و یا با همدیگر خواهند ساخت که برآیند کمتر از مجموع نیروها می شود. همچنین در حالتی که یکی از جلو کشیده و دیگری هل می دهد باز هم برآیند کمتر خواهد بود.

  امتیاز: 0.00