منو
 کاربر Online
705 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline اصغر نامور 3 ستاره ها ارسال ها: 290   در :  چهارشنبه 01 شهریور 1385 [04:08 ]
  !طوفان هاى گرد و غبار سطح مریخ و مسئله حیات روی آن
 

تحقیقات جدید نشان مى دهد طوفان هاى گرد و غبار بر سطح سیاره مریخ مى تواند براى وجود حیات بر سطح این سیاره بسیار مضر باشد. بر اثر این طوفان ها، مقدار زیادى الکتریسیته ساکن تولید مى شود که مى تواند مولکول هاى آب و دى اکسید کربن را متلاشى کند. مواد باقیمانده دوباره با هم ترکیب شده و پروکسید هیدروژن را تشکیل مى دهند. این ماده مضر، در صورتى که بر لایه هاى سطحى خاک فرود بیاید، امکان وجود حیات بر سطح سیاره را از میان مى برد.
بر اساس مقالات تازه منتشر شده، طوفان هاى سطحى مریخ که روى این سیاره به وقوع مى پیوندند، مواد شیمیایى خورنده مانند پروکسید هیدروژن را ایجاد مى کنند که این مواد مى توانند مانع به وجود آمدن حیات بر سطح سیاره مریخ شوند.
گریگورى دلورى از دانشگاه برکلى در کالیفرنیا مى گوید که براساس مطالعات انجام شده بر سطح زمین، در آزمایشگاه ها و همچنین مدل سازى هاى نظرى، مواد شیمیایى اکسیدکننده بر اثر وزش طوفان هاى چرخان غبار مى توانند بر سطح مریخ به وجود آیند.
او مى گوید: اگر در طول 3 میلیارد سال گذشته، یعنى زمانى که مریخ خشک و پرغبار بوده نیز این طوفان ها به همین ترتیب و مرتب وزیده باشند، آنقدر پروکسید هیدروژن بر سطح سیاره ایجاد شده که تقریبا وجود حیات روى مریخ غیر ممکن است.
دلورى مى گوید: اگر این داستان حقیقت داشته باشد، مجبوریم درباره نتیجه آزمایش هاى انجام شده به وسیله مریخ نوردهاى وایکینگ که در دهه 1970 خاک مریخ را بررسى کردند، تجدید نظر کنیم.
سال 1975 ناسا 2 مریخ نورد وایکینگ خود را به سمت مریخ فرستاد تا روى خاک مریخ آزمایش هایى انجام دهند. یکى از این آزمایش ها، اضافه کردن آب و مواد معدنى به خاک مریخ و جمع آورى گاز آزاد شده بر اثر این واکنش بود. اما این آزمایش ها با موفقیت چندانى مواجه نشد. میزان گاز آزاد شده بسیار کم بود و ابزارهاى دیگر این مریخ نوردها هیچ اثرى از مواد معدنى که نشانه هاى وجود حیات هستند، نیافتند، اما امروزه با آن که وجود حیات بر سطح مریخ قطعى نیست، موادى که خاک مریخ را تشکیل مى دهند از نظر شیمیایى بسیار فعال هستند.
دانشمندان احتمال مى دهند مواد خورنده اى که بر سطح مریخ وجود دارند، مانع سالم ماندن ابزارها و حتى فضانوردان اعزام شده به مریخ شوند، اما در نهایت، تابش شدید فرابنفش، دماى پایین، نبود آب و مواد خورنده سطح مریخ در مجموع احتمال وجود حتى یک میکروب را بر سطح سیاره سرخ بسیار کاهش مى دهد.
در طول این تحقیقات، گروه تحقیقاتى از دانشگاه برکلى به این نتیجه رسیدند که در طول وقوع طوفان ها، الکتریسیته ساکن تولید مى شود یا به عبارت دیگر ذرات غبار بار مثبت و منفى پیدا مى کنند. این بارها میدان الکتریکى ایجاد مى کنند و به الکترون ها شتاب مى دهند. این الکترون هاى شتاب گرفته بسرعت با مولکول هاى دى اکسیدکربن و آب برخورد مى کنند و اتمهاى آنها را از یکدیگر جدا مى کنند. این اتمهاى جدا شده در جو مریخ دوباره با یکدیگر ترکیب شده و هیدروژن پروکسید (ماده اى خورنده) را مى سازند.
دلورى مى گوید: کشف وجود پروکسید بر سطح مریخ معماهاى قبلى را حل کرده، اما هنوز پرسشهاى بسیارى در مورد جو و شیمى خاک این سیاره براى ما بى پاسخ مانده است.

تصویر


  امتیاز: 0.00