منو
 صفحه های تصادفی
راهنمایی امام هادی علیه السلام برای دریافت جواب
پیراهن «فوتبال»
insomnia
کتابهای پوست و مو
کارشناس اطلاعات و جهانگردی
مفهوم ضربه
اسامی فرزندان امام جواد علیه السلام
استادان نقاشی
معادلات تابعی
نجوم اسلامی
 کاربر Online
620 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline سبحانی 3 ستاره ها ارسال ها: 327   در :  یکشنبه 15 مرداد 1385 [10:40 ]
  پیام روز جهانی بهداشت سال ۲۰۰۶
 

کارکنان بهداشتی آموزش دیده موجب نجات جان انسانها می شوند . آنها برای دسترسی افراد جامعه بخصوص مردم فقیر به خدمات پیشگیری ، درمان و مراقبت در مقابل بیماریها ، نقش حیاتی دارند . از کارکنان بهداشتی حمایت نموده و حافظ آنها باشید و شرایط ایمن و حمایتی ، ضامن کار آنان می باشد در این راستا حقوق منابع و ساختار مدیریتی باید بهبود یابد .

کارآیی نیروی کار بهداشتی را از طریق راهکارهای جدید تقویت کنید . از فرصتهای فراوان موجود در دستیابی به کارآیی در بسیاری از مکانها استفاده نمایید . راهبردها باید بر نیروی کار موجود تاکید داشته باشند زیرا فرصت استخدام و یا تربیت نیروی بهداشتی جدید کم است . دولتها باید پرچمدار شوند دولت باید برای ‍پیشرفت در تمام حیطه های فوق ، رهبریت در برنامه ریزی ، تنظیم و اجرای خط مشی های مورد نیاز را ارائه نماید .

ارتقای همکاری و هماهنگی در بین دولت ، سازمانهای غیردولتی ، موسسات ملی و بین المللی موجب تقویت نقش آنها به عنوان ارائه کننده و حامیان برنامه می گردد . اعتماد بین دولتها ، استخدام کنندگان ، متخصصین بهداشتی و جوامع باید تقویت و حقظ شود و بدون اعتماد و صداقت ، سیستم های بهداشتی منحرف شده و از هم می پاشند .

اولویتهای اقدامات

آموزش و تربیت کارکنان بهداشتی

- برنامه ریزی جامع برای تربیت نیروی انسانی بهداشتی با ترکیبی مناسب از مهارتها ، تاکید بر به حداکثر رساندن سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در امر تربیت و آموزش و بر مدیریت نیروی کار می باشند .

- سرمایه گذاری بخش عمومی در امور آموزش و تربیت و اطمینان از بکارگیری حد وسیعی از مهارتهای فارغ التحصیلان و با تاکید بر امر ‍پیشگیری

- ایجاد موسسات آموزشی قوی و پاسخگو در جهت تولید فارغ التحصیلات بهداشتی به تعداد مناسب و از همه نوع

- تقویت مقررات حرفه ای و تخصصی از طریق اعتبار بخشی علمی ( مدارک کارشناسی ، گواهی نامه ها یا مدارک ثبتی) و سرمایه گذاری صحیح از محل بودجه های عمومی

راهبردهای موفق در آموزش و تربیت کارکنان بهداشتی


- تهیه محتوای آموزشی و مهارت آموزی و متناسب نمودن آن با اولویتهای ملی سلامت
- بهبود هماهنگی و برنامه ریزی بین بخش های سلامت ، آموزش و بخش مالی و پشتیبانی
- آموزش مداوم و حمایت از تخصص های بهداشتی
- متنوع سازی نقش کارکنان بهداشتی و ایجاد گروههای جدید از کارکنان بهداشتی همراه با برنامه ریزی جدید آموزشی

تقویت کارآیی و تاثیر ‍پذیری نیروی کار سلامت


- تاکید بر مدیریت بیماریها در قالب درمانهای سرپایی و نه تکیه بیش از اندازه به بیمارستان
- با توجه به چالشهای مربوط به تغییر محیط سلامت و کاهش انگیزه در کارکنان بهداشتی بخصوص در سطح اول خدمات و کمک به کارکنان برای ارائه خدمات موثرتر و تقویت مدیریت سیستم سلامت در جهت حمایت از آنها
- آموزش کارکنان بهداشتی توام با احترام و شأن موجب افزایش انگیزه و کارآیی آنان می شود .

روشهای تقویت کارآیی کارکنان بهداشتی

- تاکید بر ‍پرسنل فعلی بجای تربیت نیروی جدید
- افزایش کارآیی پ‍رسنل در کوتاه مدت با مهارت آموزی
- توجه به رویکرد تیمی در مراقبت از بیمار

مبارزه با نابرابری و عدم توازن

کمبود جهانی نیروی انسانی در حال حاضر قریب به ۴/۲۵میلیون نفر می باشد و گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۶ نشان می دهد و بطورکلی کشورهایی با کمتر از ۲/۳

‍پزشک ‍، پرستار و ماما به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در دستیابی به ۸۰٪ ‍پوشش واکسیناسیون سرخک و یا حضور مامای دوره دیده در طول زایمان دچار شکست خواهند شد .

تاثیرات ناشی از جمع شدن مسایل مربوط به مهاجرت ، مرگ زودرس و تغییرات شغلی می تواند منجر به اتلاف زیاد نیروی انسانی در بهداشت شود که این اتلاف می تواند آنقدر باشد که توانایی ارائه خدمات بهداشتی را تحت تاثیر قرار دهد .

راهبردهای تقلیل نابرابری ها و عدم توازن

- مدیریت و تدبیر مهاجرتهای داخلی و بین المللی و جذاب و ایمن نمودن بیشتر محیط کار
- سرمایه گذاری دولت در سیستم بهداشتی مخصوصا برای نیروی کار بهداشتی و رفع نیازهای بهداشتی جامعه
- تنظیم آموزش با نیازها : توجه به شرایط محلی و کمک به حفظ نیروهای بهداشتی ، ایجاد انگیزه های کاری و حمایت و درگیر نمودن موسسات کلیدی مانند دانشگاهها و انجمن های حرفه ای
- بهبود شرایط محلی : بهبود شرایط استخدام محلی کارکنان و از بین بردن عوامل فشار که منجر به مهاجرت نیروها می شود .
- تسهیل شرایط برای بازگشت کارکنان بهداشتی به وطن ‍پس از مهاجرت : تحقیقات نشان می دهد بسیاری از نیروهای کار مهاجر بسیار راغب هستند تا به وطن خود بازگردند . در نتیجه مکانیزم هایی برای استفاده بهتر از مهارتها و دانش آنها باید در نظر گرفته شود .

منبع: www.irib.ir

  امتیاز: 0.00