منو
 کاربر Online
822 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  پنج شنبه 12 مرداد 1385 [09:56 ]
  دنباله دار کایرون
 

سلام
ستاره دنباله دار بزرگی که خورشید را در مداری فراسوی مشتری دور می زند و قطر آن 170 کیلومتر است. این میزان نصف قطری است که پیشتر تصور می شد. از آنجا که درخشندگی کایرون یا شایرون این ستاره دنباله دار از آنچه پیشتر در نظر داشتند بسیار کوچکتر است در نتیجه بازتابندگی مفروض کایرون باید 13 درصد افزایش یابد. این مقدار برای دلالت بر آنکه سطح آن می تواند تا قسمتی پوشیده از یخ باشد، به حد کافی زیاد است.

پس از کشف کایرون در سال 1356، اخترشناسان تصور کردند که خرده سیاره است. ولی وقتی این شی آسمانی از خود دنباله ای گازی و غباری نشان داد دانشمندان سیاره شناس ، در دسته بندی آن تجدید نظر کردند و آن را تاره دنباله دار دانستند. اندازه گیریهای پیشین نشان دادند که کایرون هم بزرگ است، هم تیره به گونه ای که قطری بیش از 300 کیلومتر و بازتابندگی در حدود 3 درصد دارد.

ویلهم/ آلتنهوف و پیتر/ استامف دانشمندان ، سیاره شناس موسسه اخترشناسی رادیویی ماکس- پلانک ، دورنگر (تلسکوپ) رادیویی گرانادا در اسپانیا را برای تعیین اندازه کایرون بکار گرفتند. در عین حال که نتایج حاصل از بررسی آنها با نتایج کار پیشین مخالفت دارد، یافته های فرو سرخ اخیر نیز این نتایج را تایید می کند. آلتنهوف و استامپف خاطر نشان می کنند که ممکن است فوران دنباله موجب انحراف اندازه گیری قبلی شده باشد.

خبر دیگر درباره کایرون مربوط به مشاهداتی است که در 18 اسفند 1373 از رصدخانه هوایی کویپر و رصدخانه نجومی آفریقای جنوبی روی ماه گرفتگی ستاره Cho8 انجام گرفت و حداقل در فوراه از ذرات یخ منشا گرفته از سطح این دنیای کوچک را آشکار ساخت.
این یافته دلالت بر آن دارد که دنباله کایرون از چند ناحیه منشا می گیرد و شاید به عوض بخاراتی که به صورت یکنواخت از تمامی سطح بر می خیزند، فورانهای آبفشان - مانند باشد که به فورانهای یافت شده بر روی قمر نپتون ، تریتون ، شباهت دارند.

  امتیاز: 0.00