منو
 صفحه های تصادفی
ارسلانشاه اول از سلاجقه ی کرمان
چشم گربه
مقام امام حسن عسگری علیه السلام در پیشگاه خداوند
دوپرگار «صورت فلکی»
امام حسین در قرآن- بقره : 143، مومنون :1،157
thrombophlebitis superficial
آمریکا در سلا 1945 تا آخر
آکروئیت
اثر زیمان
لشکرکشی محمود به هند- فتح قیرات و نور
 کاربر Online
609 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  یکشنبه 01 مرداد 1385 [21:04 ]
  کتاب های کمک درسی رایگان
 

به نام خدا
کتاب های کمک درسی رایگان
طرح ماندگار کردن و تثبیت معلومات عربى دوره ى راهنمایى برای سهولت یادگیری در دوره ی متوسطه

أموزش عربی در دوره ی راهنمایی برای دوره های بالاتر پایه محسوب می شود و بیشترین مشکل زبان آموزان در دوره های بعدی مربوط به دوره ی راهنمایی است. به همین جهت ضرورت دارد که برای ماندگار کردن معلومات عربی در این دوره بیشتر سرمایه گذاری نمود. از آنجا که دانش آموزان به داستان علاقه دارند ، 2 کتاب داستان به نام قصص القرآن و القصص الجمیلة تهیه شده است که با قاطعیت ادعا می شود که ساده ترین کتاب های داستان عربی برای دوره ی راهنمایی در ایران هستند.
قصص القرآن: همان طور که از نامش پیداست مجموعه اى از هجـده داستـان قرآنى است که به زبان عربى سـاده نگاشته شده است
در تهیّه ى متن داستان ها ، اصل و محتواى قرآنى آن ها مورد نظر بوده است نه جزئیّات داستان ها.
القصص الجمیلة: مجموعه اى از نوزده داستـان است که به زبان عربى سـاده نگاشته شده است. داستان ها به گونه اى نوشته شده است که دانش آموز سال سوم راهنمایى و اوّل دبیرستان می تواند از آن استفاده کند. متن داستان ها برگرفته از کتاب کلیله و دمنه است. از آن جا که سعى شده است که داستان ها در قالب آموزشى تهیّه شود ، متن داستان ها محدود و مقیّد به متن فارسى یا عربى کتاب کلیله و دمنه نیست و در موارد بسیارى تصرّفاتى در آن انجام شده است.
یکى از بزرگ ترین مشکلات دانش آموزان ( به خصوص در دوره ى متوسّطه ) فراموش کردن قواعد و کلمات عربــى دوره ى راهنمایى است. مطالعه ى این کتاب ها موجب یـادآورى و بازسـازى قواعــد و کلمـات مى شود و مشکلات دانش آموزان را براى ورود به دوره ى متوسّطـه مى کاهد و باعث ماندگار شدن معلومات آنان مى شود. خصوصیت مهم این کتاب ها این است که تعداد کلمات جدید آن ها بسیار کم است و دانش آموز برای مطالعه ی آن ها دچار زحمت اضافى نمی شود. قواعد نیز به طور مستقیم آموزش داده نمی شود.
مطالعه ی این دو کتاب را به دانش آموزان سوم راهنمایی و اوّل دبیرستان ، توصیه می کنیم.


کتاب گنجینه سؤالات چهارگزینه ای عربی اوّل راهنمایی

کتاب گنجینه سؤالات چهارگزینه ای عربی دوم راهنمایی

کتاب گنجینه سؤالات چهارگزینه ای عربی سوم راهنمایی

در تدوین سؤالات این کتاب ها اهداف کتاب های درسی مورد نظر بوده است. قواعد نیز از زوایای مختلف مورد سؤال قرار داده شده است که شامل تمامی قواعد کتاب های سه ساله ی دوره ی راهنمایی است. این کتاب ها به عنوان خود آزمون برای دانش آموزان و به عنوان آزمون های مختلف برای دبیران ارجمند در دوره ی راهنمایی وبه عنوان آزمون تشخیصی در اول دبیرستان قابل استفاده است.
مطالعه ی این کتاب ها را به دانش آموزان دوره ی راهنمایی و اوّل دبیرستان ، توصیه می کنیم

برای دریافت این کتاب ها به این آدرس مراجعه کنید

http://www.golha.net/alirezamizanian

  امتیاز: 0.00