منو
 کاربر Online
757 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  شنبه 24 تیر 1385 [18:10 ]
  سال نوری چگونه اندازه گیری شد؟!
 

امروزه به خوبی می دانیم که نور با چه سرعتی حرکت می کند. سرعت نور معادل `370، 728، 299` کیلومتر در ثانیه است و بنابراین مسافتی که نور در یک سال می تواند بپیماید برابر با `9،458،506،200،000` کیلومتر خواهد بود، به این ترتیب می توان از سال نوری به عنوان یک واحد طول در مورد مسافتهای بسیار زیاد استفاده کرد. برای اندازه گیری سرعت نور قطعا باید از روشهای ابتکاری استفاده کرد، چرا که آزمایشگاهی که حتی بتوان در آن سرعت نور را در یک ثانیه به دست آو.رد، باید لااقل 100000000×3 کیلومتر طول داشته باشد.

اولین بار یک ستاره شناس دانمارکی به نام اولاس/ رومر Olaus Roemer این کار را انجام داد. او دریافت که خسوف یکی از اقمار سیاره مشتری همچنانکه زمین در مدار خود از خورشید دور می شود، ادامه می یابد. سپس، وقتی که زمین به وضع اول خود بازگشت دو مرتبه خسوف رؤیت می شود. اختلاف زمانی که پدیده تقریبا 17 دقیقه بود و از روی آن به سادگی می شد تخمین زد که نور برای عبور از قطر مدار زمین چقدر وقت صرف کرده است. نتیجه این آزمایش با توجه به اینکه او می دانست این فاصله تقریبا 6/297 کیلومتر است این شد که سرعت نور به آسانی بدست آمد. البته برای محاسبه دقیق سرعت نور بعدها روشهای بسیار دقیقتری به کار گرفته شد که در نتیجه سرعت نور به میزان بسیار دقیقتری به دست آمد.

  امتیاز: 0.00