منو
 صفحه های تصادفی
شهر مونته آلبان
قطعه الفرس «صورت فلکی»
تصاعد هندسی
لشکر کشی مرداویج زیاری به همدان
Bismuth
روشهای غیر سازه ای مدیریت سیلاب
شهادت طلبی امام علی علیه السلام در جنگ صفین
نعیم بن عجلان
الل های چندگانه
رابطه اسلام با دانش و تمدن
 کاربر Online
742 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 10 تیر 1385 [06:36 ]
  از اعتبار ساقط است
 

امسال این خبر در میان دانش آموزان شایع شده بود ( به درست یا به غلط) که نمرات امتحانات کتبی سال سوم به عنوان یک درس با ضریب 2 در کنکور تأثیر خواهد داشت.
روشن است که دانش آموزان با توجه به سطح آگاهی خود از امتحانات نهایی سال های قبل امیدواری پیشه کردند و برای شرکت در امتحانات با تصور قبلی خود آماده شدند.
اما امتحانات آن گونه نبود که آنها تصور می کردند.و نهایی بودن امتحانات دلیلی بر استاندارد و صحیح بودن آنها نبود. صرف نظر از اشتباهات علمی امتحانات حتی گاه به گاه در بارم کل اشتباهاتی به چشم می خورد.اشتباهاتی که هرگز انتظار نمی رفت در امتحاناتی در سطح کشوری دیده شود.امتحاناتی که سرنوشت یک نسل را رقم می زند.اما... .
باز هم از همه ی این مسائل صرف نظر می کنیم و به سراغ ضعف عمده ی این امتحانات می رویم : تصحیح برگه.با توجه به اینکه هر ساله آموزش و پرورش بخشی از بودجه ی خود را به تصحیح اوراق و تجدید نظر آن ها اختصاص می دهد،توجه به این بخش ضروری است.اگرچه بدیهی است که مصححین به دلایل اقتصادی و اجتماعی نمی توانند این انتظار را برآورده کنند.
آن چه بیش از همه در حوزه های تصحیح اوراق شایان توجه است اصلاحیه هایی است که پس از هر آزمون توسط دبیران هر حوزه تدوین می گردید.شرط تأثیر معدل کتبی در کنکور برگزاری امتحانات و تصحیح آن ها به طور یکسان در سطح کشور است،این اصلاحیه ها که مختص هر حوزه بودند، این برگزاری یکسان در سطح کشور را زیر سوال می برند.زیرا گاه اصلاحیه ی حوزه های مختلف بسیار با هم متفاوت بوده است تا حدی که نمره ها معیار مناسبی برای سنجش افراد نیست.
آیا همچنان این نمرات از اعتبار برخوردارند؟
همه ی این مسایل در کنار اشتباهات فاحش شمارش نمره ها قرار می گیرد.کاش ... .

  امتیاز: 0.00