منو
 صفحه های تصادفی
آونگ فوکو
پتاسیم
رشد بزرگسالی
کافور
Boromin
عکس خانه شهر
شفای یکی از یاران
ورزش، گرمازدگی و راههای درمان آن
الگوهای پرخاشگری در کودکان
پیاله های چسبیده به هم چگونه کار می کنند؟
 کاربر Online
293 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  دوشنبه 05 تیر 1385 [19:44 ]
  انتقال یافته از پزشکی >> انتقال یافته از پرسش و پاسخ >> سیاره شناسی (از طریق تماس با ما)
 

نام و نام خانوادگی:احسان اعظمی

زهره در چه روزی ودر چه سا عتی در شرف می باشد؟
عطارددر چه روزی و در چه سا عتی می با شد؟
وقتی که قمر در کف الخضیب پیوسته باشد یعنی چی ودر چه وقتی پیو سته است؟
چه وقت قمر در یکی از سه برج حمل و اسد و حوت است؟

  امتیاز: 0.00