منو
 صفحه های تصادفی
تریامترن هیدروکلروتیازید
ساختمان موشک
ژاروسیت
مهریه فاطمه علیها سلام
عوامل موثر در مسابقه تنیس
انتقال فعال غشای سلولی
جان فورد
همریختی
انقلاب مشروطه
سس بیور بلنک
 کاربر Online
1024 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  چهارشنبه 31 خرداد 1385 [07:53 ]
  زاویه بی نهایت
 

أیا ما زاویه ی بی نهایت هم داریم؟

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  یکشنبه 04 تیر 1385 [06:46 ]
  زاویه بی نهایت
 

سلام

بی نهایت در فیزیک (بینهایت فیزیکی) و در ریاضی بسته به موضوع می تواند متفاوت باشد. در مورد زاویه شما اگر در دایره مثلثاتی دقت کنید هر زاویه با مجموع آن زاویه + مضارب صحیحی از 2π همیشه یک جهت و راستا را نشان می دهد. پس هر زاویه بزرگتر از 2π را می توان به این صورت نوشت و ... .

سینوس و کسینوس هر زاویه همیشه مقداری بین 1+ و 1- دارد، ولی سینوس بی نهایت تعریف نشده است (ولی در این بازه می باشد). بنابراین منظور از بی نهایت تعریف نشدن آن باشد.

  امتیاز: 0.00