منو
 صفحه های تصادفی
گوشت گاو
تولید اجاق گاز
مقام امام حسین علیه السلام از نظر پیامبر اکرم
وراثت وابسته به جنس و اتوزومی
تربت شهید
بیلان
تجانس مارپیچی
ارکان سعادت بشر
قیمت
رشته تولید سیما
 کاربر Online
963 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline معصومه قاسمی 3 ستاره ها ارسال ها: 372   در :  دوشنبه 01 خرداد 1385 [07:04 ]
  تخلف در . . .
 

در امتحانات تخلف نکنید.

دانش‌آموزان در صورت تخلف در امتحانات پایانی (خردادماه) با مجازات روبرو می‌شوند.براساس اعلام معاونت دوره عمومی وزارت آموزش و پرورش، چنانچه نمره درسی در امتحانات پایانی به علت تخلف `صفر` شود، این نمره به عنوان نمره آن درس منظور و در کارنامه ثبت می‌شود.

براساس آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی وزارت آموزش و پرورش، چنانچه پس از اعمال مفاد این آیین‌نامه، نمرات تمام درسهای دانش‌آموز متخلف صفر شود، نمره انضباط وی نیز در همان نوبت صفر خواهد شد.مجازات دانش‌آموزان متخلف مدارس بزرگسالان و داوطلبان آزاد در امتحانات دوره ابتدایی وامتحانات داخلی دوره راهنمایی تحصیلی برابر مجازات متخلفان امتحانات نهایی دوره راهنمایی تحصیلی خواهد بود.مجازات متخلفان یاد شده در امتحانات داخلی دوره متوسطه برابر مجازات امتحانانات نهایی دوره متوسطه است.فردی که در امتحانات نهایی دوره راهنمایی و امتحانات داخلی یا نهایی دوره متوسطه در یک نوبت امتحانی مرتکب تکرار تخلف شود، امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه درسها محروم می‌شود.

چنانچه به جای دانش‌آموز یا داوطلب اصلی فرد دیگری در جلسه امتحان شرکت کند، در صورتی که فرد مذکور دانش‌آموز باشد، همه امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه درسهای همان نوبت محروم می‌شود.درصورتی که دانش‌آموز نباشد، مدیر مدرسه درامتحانات داخلی و رییس هیات ممتحنه درامتحانات نهایی مراتب را به اداره آموزش و پرورش گزارش خواهد کرد که این اداره مکلف است فرد خاطی را به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی کند.براساس این گزارش، تخلف در هر زمانی چه هنگام برگزاری امتحان و یا تصحیح ورقه مشخص شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
چنانچه فرد متخلف از امتحان نهایی نوبت بعدی سال سوم متوسطه محروم شده باشد تحویل پرونده و مدارک تحصیلی وی تا قبل از پایان محرومیت مجاز نیست.

رسیدگی به تخلف درامتحانات داخلی به عهده شورای مدرسه و در امتحانات نهایی به عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی است. در نظام واحدی، چنانچه فردی به علت تخلف در امتحان از یک یا چند نوبت امتحان محروم شود دفعات محرومیت، جزو نوبت‌های مجاز تحصیلی و مشروطی وی در آن دوره محسوب می‌شود.چنانچه تخلفی صورت گیرد که باهیچ یک از موارد این آیین‌نامه قابل انطباق نباشد، تعیین نوع مجازات درامتحانات داخلی به عهده شورای مدرسه و در امتحانات نهایی به عهده کیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی خواهد بود.

  امتیاز: 0.00