منو
 کاربر Online
1496 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline مجید آقاپور 4 ستاره ها ارسال ها: 1637   در :  دوشنبه 01 خرداد 1385 [06:56 ]
  گزارش گروه علمی فیزیک
 

گزارش فروردین ماه 85
بررسی و اصلاح
حذف صفحه
ایجاد جدید
اعلام نیاز
آزمایش محاسبه ثابت پلانکRadio Sonde GIS سیستمهای اطلاعات جغرافیایی یالیزر دی اکسید کربن
اصطلاحات در فیزیک هسته ایآب و هواشناسی اندازه گیری در دنیای نانومتر رسم نمودارهای نیرو
انرژِی فوزیون هسته‌ایبحث ایزوتوپ های هسته شبکه‌های مخابراتی تلگراف
ایزوتوپ های هسته جریان لیزرهای دیودی موشک کروز
پدیده های اولیه انفجارهای هسته ایشتابدهنده خطی اصول باروری ابرهاضرورت دستیابی به انرژی خورشیدی
تخریب لایه اوزونبیسیم دینامیک سیالات آلودگی هوا ، بهداشت محیط زیست و تأمین انرژی
تفنگ الکترونی کاربرد لیزر در هولوگرافی «تمام نگاری» کاربردهای لیزر دیودی هیدروژن خورشیدی ، یک منبع انرژی پایدار
چشم انداز ترمودینامیک شتاب دهنده‌های ذراتهواپیماهای مدار گریز شکست دیوار صوتی
خواص فیزیولوژیکی صوت
رادار
زیردریایی چگونه کار می‌کند؟
شکافت هسته‌ای
عوامل موثر بر آب و هوا
فیزیک هسته ای
ماورای صوت در دریانوردی
اثر ترموالکتریک
انرژی جنبشی
انفجارهای اولیه هسته ای
بی سیم
پروفوسور عبدالسلام
تعبیر امواج دوبروی با نظریه احتمال
جریان الکتریکی
خواص امواج ماورای صوت
دستگاه تلفن
رادار های هواشناسی
ساختار هسته اتم
صوت موسیقی
فوتون
کاربرد راکتورهای هسته ای
اثر پیزو الکتریک
اثر مغناطیسی جریان الکتریکی
آشکارسازهای هسته ای
موتور حرارتی
دستگاههای تشدید مغناطیسی هسته
سالیابی هسته‌ای
شتاب ‌دهنده‌ ذرات بنیادی
اثر تشعش حرارتی روی مواد مختلف
تعین ضریب شکست با تداخل سنج مایکلسون
خطر تابش هسته ای و اصول اخلاقی
زباله‌ هسته‌ای
نظریه جنبشی گازها
بحث ایزوتوپ های هسته
جریان
شتابدهنده خطی
بیسیم
شتاب دهنده‌های ذرات
کاربرد لیزر در هولوگرافی «تمام نگاری»
آب و هواشناسی
Radio Sonde
اتم هیدروژن
گزارش اردیبهشت ماه 85
بررسی و اصلاح
حذف صفحه
ایجاد جدید
اعلام نیاز
اثرات میدان مغناطیسیخاصیت مغناطیسی زمین لیزر دی اکسید کربن آبهای فوق العاده سرد
بررسی تجربی قوانین اسنلقطبش خطی نور رسم نمودارهای نیرو ابر رسانایی در دانه از نمک
جریان مستقیمزمین «الکتریسیته» تلگراف انرژی زیست توده
ژنراتور اشعه ایکس گداخت هسته ای ضرورت دستیابی به انرژی خورشیدی انواع نیروگاههای برق
سیستم ترمودینامیکی آلودگی هوا ، بهداشت محیط زیست و تأمین انرژیانواع نیروگاههای برق
فیزیک اتمی موشک کروز پیل سوختی
قطبش خطی هیدروژن خورشیدی ، یک منبع انرژی پایدار پمپهای گریز از مرکز
کوارک شکست دیوار صوتیجهت یابی در دریا
کوانتش فضایی دکتر محسن هشترودی
مبانی کوانتومی جسم سیاه سلاحهای لیزری
مقیاس دمایی
اپتیک موجی
تار نوری
خازن استوانه‌ای
رنگ اجسام
قوانین اپتیک هندسی
اندازه گیری دما
ترموسفر
خواص شیمیایی امواج مافوق صوت
سطح شیبدار
شکست نور
قطبش بیضوی
قطبش دایروی
کوارک در طبیعت
لامپ اشعه ایکس
مفهوم دما
واکنش های هسته ای
پراش نور
تراز انرژی
خازن کروی
غنی سازی اورانیوم
کاربرد سلولهای خلا
مواد پارا مغناطیس
مواد فرومغناطیس
آزمایش طرز کار ترانسفورماتور
ابیراهی رنگی
پاشندگی نور
آشکارساز گرمایی
مواد دیا مغناطیس
مواد عایق
آزمایش بررسی قانون اهم و آرایش مقاومتها
آشکارسازی نوری
انرژی مغناطیسی
اختراع آنتن
نحوه تولید اشعه ایکس
قطبش خطی نور
خاصیت مغناطیسی زمین
گداخت هسته ای
همجوشی هسته‌ای
زمین «الکتریسیته»


  امتیاز: 0.00