منو
 صفحه های تصادفی
رهیافت (مشی) پایگاهی
کاشفین و بازیابندگان
قیاس اقترانی
امام علی علیه السلام و برخورد کریمانه با خواسته حارث همدانی
گ.مباحث اخلاقی
اعتقاد و جانبازی مریدان به مرشدان
امام على
قضیه اساسی حساب
پلونیوم
نقش کلروفلئور کربن در تخریب لایه ازن
 کاربر Online
543 کاربر online
 : بهداشت وسلامت
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  سه شنبه 07 شهریور 1385 [18:35 ]
  بیماری اگزما چیست؟
 

یکی از بیماری های پوستی است که پزشکان در گروه بیماریهایی به نام درماتیت، یعنی التهاب پوست، قرارمی دهند. این بیماری مسری نیست و نشانه های ان خارش ، تورم وقرمز و زبر شدن پوست هستند اگزما ممکن است تاولهای ریزی در روی پوست پیدا می شوند. اگزما انواع مختلفی دارد. معمولیترین انواع عبارتند از: اگزمای آتوپیک یا اگزمای ارثی، اگزمای مجاورتی، اگزمای عصبی.
اگزمای آتوپیک از پدر مادربه فرزندان به ارث می رسد و ممکن است در یک خانواده چند نفر به ان مبتلا باشند. در این بیماری روی پوست ساعد و جلو ارنج و پشت زانوها و صورت لکه های قرمز ظاهر میشوند که ممکن است با خارش همراه باشند. پزشکان سبب پیدا شدن این لکه ها و خارش انها را یک نوع واکنش دفاعی بدن در مقابل عوامل بیگانه می دانند . ولی به نظرمی رسدکه بدن در واکنشهایش قدری زیاده روی میکند وبا عمل دفاعی، سبب ازار خودش می شود. بنابر این، برای درمان این لکه ها از پماد هایی استفاده میکند که واکنشهای دفایی بدن را کاهش میدهند. این اگزما معمولا در سه مرحله ی شیر خوارگی، کودکی،و بلوغ پدید می اید که ممکن است میان انها چند سال فاصله داشته باشد.در خانواده ی این بیماران اغلب افرادی وجود دارند که از بیماریهای الرژیک چون تب یونجه و اسم رنج می برند.
اگزما مجاورتی:نوعی واکنش بدن در برار بر بعضی از مواد است. اگر پوست بدن از بعضی افراد به طور مکرر با مواد تماس پیدا کند، ممکن است نسبت به ان مواد حساسیت به وجود اورند . مواد سوزاننده نیز ممکن است حساسیت به وجود اوررند دراین موارد، پوست قرمز می شود پیدا می کند. پوست افراد مختلف ممکن استبه انواع مواد شیمیایی مانند پودر های رختشویی، مواد ارایشی و سمهای گیاهی حساسیتداشته باشد. برای درمان این ناراحتی باید از تماس با چنین موادی خودداری کرد و مثلا هنگام شستن رخت و ظرف بایداز دستکش استفاده کرد
اگزمای عصبی: نوعی ناراحتی مزمن پوستی است که علت ان ناشناخته است . اشخاص عصبی بیشتر دچار ان می شوند. در این بیماری در پوست پشت گردن، سطح ارنج، قوزک پا، یا پشت زانو لکه هایی زبر و کلفت پدید میایدوخارش پیدا می کنند. با خاراندن این قسمتها پوست اسیب بیشتری می بیند و بیشتر می خارد در مان با داروهایی که از خارش پوست جلوگیری می کنند و بازداشتن بیمار از خاراندن پوست سبب کمشدن ناراحتی بیمار می شود.
التهاب پوست علتهای دیگری هم دارد. مثلا نور خورشیدکه دارای اشعه فرا بنفش است اگر زیاد و به طور مستقیم به پوست بدن بتابد، ان را می سو زاند و حتی گاهی به سرطان پوست منجر می شود. اشعه ایکس و رادیو اکتیو و اشعه ایکس نیز چنین خاصیتی دارند. بعضی از غذاها و ئاروها هم وقتی به بدن شخص وارد می شوند در پوست اگزما پدید می اورند . برای پیشگیری باید از خوردن انها خودداری کرد.
باز افراد با عادتهای بد خود به پوستشان اسیب میرسانند. مثلا وقتی عصبانی هستند پوستشان را زیاد می خارانند یا عادت به پوشیدن لباسهای تنگ دارند که سبب می شود خون به پوستشان کمتر برسد. در بعضی از ناراحتیهای شخص بدون سبب خود را می خاراند. در این موارد واقعا پوست ناراحتی ندارد، بلکه خود شخص باخاراندن بیشاز حد ان رادچار التهاب و اگزما می کند. با ترک این عادتها التهاب و خارش پوست هم از میان می رود .

  امتیاز: 0.00